Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skola med hög kvalitet viktigast

Annons

Skolverksamhet av hög kvalitet viktigare än lokaliseringen av själva skolan, skriver fem politiker från Barn- och ungdomsnämndens arbetsgrupp för Likvärdig skola i ett svar på en debattartikel från föräldragruppen för högstadium i det norra skolområdet.

I beslutsunderlaget till Likvärdig skola beskrivs i sin helhet vilka motiv som ligger bakom det beslut barn- och ungdomsnämnden fattade i total enighet den 12 december 2012. Bland annat fastslogs där att små högstadieskolor har svårt att klara av att erbjuda tillräckligt kvalitativt bra utbildning utifrån en rad aspekter. Att samla resurser och kompetenser i större skolenheter för äldre barn bedömdes ur ett skolperspektiv vara en bra lösning. Nämnden fastslog också att framför allt små barn ska ha närhet till sin skola.

Med nämndens beslut befästes detta resonemang förutom i norra skolområdet.

Bergby centralskolas högstadium behölls.

Kommunen beslutar som bekant vilka skolor som ska tillhandahållas. Skollagen säger att elev ska placeras vid den skola vårdnadshavaren önskar. Om någon annan elevs berättigade krav på placering nära hemmet åsidosätts får avsteg göras.

Även om kommunen får betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter om man tillmötesgår vårdnadshavarnas önskemål får avsteg göras. I den bästa av världar skulle alla elever få gå i just den skola man önskar.

I det här fallet kommer vi inte kunna tillmötesgå alla önskemål. Här kommer upptagningsområdena in i bilden.Dessa ses nu över mellan bland annat Stigslunds skola och Milboskolan. Av beslutsunderlaget framgår att nämnden hade för avsikt att skapa en högstadieskola för de norra och en för de södra kommundelarna. Stigslunds skola bedömdes då inte ha markmässiga förutsättningar att byggas ut. Den skola som betraktades som ett möjligt alternativ för elever från de norra kommundelarna var Nynässkolan. Investeringen där bedömdes hamna kring 100 miljoner kronor för att få tillräcklig volym och konkurrenskraft. Nämnden avfärdade då det alternativet. Målet och uppdraget för nämnden har hela tiden varit att fatta beslut inom fastställd investeringsplan.

Var människor väljer att bo och vilka skolor man väljer förändras över tid. Vi måste kunna möta dessa förändringar inom skolan men vi vet att vi inte kan möta alla medborgares förväntningar. Lokaliseringen är givetvis viktig för många men vårt huvudsakliga ansvar som skolpolitiker är att erbjuda skolverksamhet av hög kvalitet. I nuvarande organisation klarar vi inte det. Ur ett kommunperspektiv är ansvaret vidare men även där är vår bedömning att inte medborgarnas rättigheter i de norra kommundelarna åsidosätts med vårt beslut. På individ och gruppnivå förstår vi att den åsikten inte delas.

Vid mötet 27 november på Milboskolan lämnades övergripande information om det kommande beslutet, om kommande risk- och konsekvensanalyser som ska säkerställa en trygg förändring med tydlig tidplan för berörda skolor och att mål och inriktning ska arbetas fram för alla 7-9 skolor inklusive den nya Vallbacksskolan.

Nämndens ordförande har personligen mött både elever från Milboskolans olika elevråd och biträdande rektor. Självklart finns det oro som måste tas om hand och där måste ledning och lärare avgöra vilka insatser som behövs.

Föräldrar med barn i årskurs 4-6 på Milboskolan kommer att inbjudas till ett möte i början av februari för samtal om vad förändringarna konkret kommer att innebära.

15 februari sker val av skola för barn i förskoleklass och val till gymnasiet. Till grundskolans övriga årskurser har elever och vårdnadshavare för närvarande rätt att välja skola när som helst.

När kommunfullmäktige den 18 februari fattar sitt beslut i frågan intensifieras arbetet med att säkerställa tidplaner för vårens och de kommande årens viktiga arbete tillsammans med elever, medarbetare och vårdnadshavare.

Barn- och ungdomsnämnden kommer löpande att följa hur arbetet med att verkställa beslutets olika delar går. Kring det arbetet finns alla möjligheter till ytterligare dialog.

Åsa Wiklund Lång, S

Tomas Fransson, Mp

Gin Akgul Hajo, V

Ewa S Jäderberg, M

Kari Axelsson, FP

Barn- och ungdomsnämndens arbetsgrupp för

Likvärdig skola

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons