Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Studenter väljer inte universitet i första hand

Högskolan i Gävle har ungefär lika många förstahandssökande som universiteten i Uppsala och Stockholm, skriver Micael Melander.

Annons

I debatten om högskolan framhålls ofta att studenter regelmässigt skulle söka till universitet i första hand och högskolor i andra hand. Om man tittar på den statistik som finns tillgänglig hos Verket för högskoleservice (VHS), finner man att denna tes saknar stöd.

Man kan lätt söka ut totalt antal sökande och antal förstahandssökande för samtliga program och kurser per lärosäte på VHS’ webbplats.

Jag sökte ut samtliga utbildningsprogram vid Högskolan i Gävle och samtliga utbildningsprogram vid Uppsala universitet. För varje program delade jag antalet förstahandssökande med det totala antalet sökande och fick då veta hur många procent av de sökande som sökt programmet i första hand. Sedan tog jag ett genomsnitt för samtliga utbildningsprogram.

Resultatet blev att av alla de studenter som sökte ett utbildningsprogram vid Högskolan i Gävle höstterminen 2012, var 25 procent förstahandssökande, det vill säga hade angivit Högskolan i Gävle som sitt förstahandsval. Motsvarande siffra för Uppsala universitet är 27 procent.

Siffran för Stockholms universitet är 22 procent, medan Högskolan Dalarna har i genomsnitt 24 procent förstahandssökande. Skillnaderna visar sig alltså i några få procentenheter och man kan inte se någon uppenbar skillnad mellan universitet och högskola.

Jag tror att missförståndet att studenter skulle föredra de stora universiteten framför högskolorna grundar sig i formuleringar som denna, som står att läsa på Sveriges universitetslärarförbund SULF:s hemsida: De flesta av de utbildningar som söks i första hand finns på de stora universiteten, eller profilerade lärosäten som Karolinska Institutet och Handelshögskolan i Stockholm.

Detta säger egentligen inget annat än att utbildningar som attraherar många sökande idag råkar ligga huvudsakligen på stora universitet och profilerade högskolor. Vi talar här till exempel om läkar- och juristutbildningar, som inte alls erbjuds vid exempelvis Högskolan i Gävle.

Gör jag en sökning på läkarprogrammet finner jag att detta (höstterminen 2012) endast erbjuds vid sex universitet och Karolinska institutet. För juristprogrammen är bilden den samma: Utbildningen erbjuds vid sex universitet och en högskola (affärsjuristprogrammet vid Högskolan i Jönköping). De stora aktörerna är Uppsala, Lund, Göteborg och Stockholm. Här går det alltså i egentlig mening inte att jämföra universitet och högskolor.

Jämför man utbildningar som finns på både universitet och högskolor, är det inte alltid så att universiteten har flest förstahandssökande.

Höstterminen 2012 hade förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle 420 förstahandssökande, vilket motsvarar cirka 35 procent av det totala antalet sökande till programmet. Till Uppsala universitet sökte 225 studenter i första hand och dessa utgjorde 26 procent av det totala antalet sökande.

Fler förstahandssökande och större andel förstahandssökande i Gävle alltså. Ett liknande förhållande kan beskrivas för socionomprogrammet, där Gävle har fler förstahandssökande totalt än Uppsala.

Givetvis finns också exempel på motsatsen, där Uppsala attraherar fler förstahandssökande, men min poäng är att det inte är en regel att universiteten är mer attraktiva. Man måste granska och jämföra utbildning för utbildning och inte förledas att tro att det finns generella skillnader i attraktionskraft mellan universitet och högskolor, lika lite som det skulle finnas generella skillnader i kvalitet.

Studenternas sökbeteende kan inte på saklig grund betraktas som ett hot mot Högskolan i Gävle. Förändrade sökbeteenden och trender i utbildningars attraktionskraft måste hanteras och strategiska prioriteringar på kurs- och programnivå görs kontinuerligt såväl vid Högskolan i Gävle som vid alla andra lärosäten. Sådana strategiska prioriteringar har resulterat i att Högskolan i Gävle idag är Sveriges näst största högskola räknat i antal förstahandssökande (endast Malmö högskola är större).

Detta är något för Gävleborg att vara stolt över!

Micael Melander

Samordnare för

utbildningsfrågor

Högskolan i Gävle

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons