Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tack och adjö, Skaparbyn i Hedesunda

/

Annons

Majoritetsgruppen i styrelsen, med anknytning till tidningen Miljömagasinet i Stockholm, har tillskansat sig Skaparbyn för sina egna intressen, skriver lokalt engagerade samt Birger Forsbergs barn

Vi som skriver den här artikeln har under många år arbetat ideellt för Skaparbyns utveckling och överlevnad i Hedesunda. Några var med redan under Birger Forsbergs pionjärtid, när verksamheten ambulerade mellan flottarlägret i Östveda och Ön med vävande barn under regnskydd av uppspända presenningar eller på Konsumlagret i Brunn. Andra kom med under byggnadsperioden eller för att hjälpa till när de ekonomiska problemen dök upp. Några drev kurser och andra svarade för markservicen.

Från 2006 har stiftelsens styrelse dominerats av personer utan anknytning eller förankring i bygden eller regionen. Många av dem med anknytning till tidningen Miljömagasinet i Stockholm. Efter årsmötet den 9 april 2011 saknar både föreningens och stiftelsens styrelser helt lokal eller regional förankring.

En person må ha postadress Hedesunda, men är långtifrån lokalt förankrad. Majoritetsgruppen har anlänt i ledbuss med en brokig skara människor, som i många fall inte haft en aning om var de befunnit sig eller vad saken har gällt.

Från kommunens sida har vi mötts av ett positivt intresse, förståelse och klart markerad samarbetsvilja. Däremot har det inte funnits någon som helst respons från styrelsens majoritetsgrupp. De ville inte ens delta i vår dialog med kommunens representanter om de olika utvecklingsförslag som vi presenterat.

Samma brist på respons mötte styrelsens lokalt förankrade minoritetsgrupp när den i styrelsen försökte diskutera den nödvändiga utvecklingen av verksamheten vid Skaparbyn. Detta har stått i bjärt kontrast till kommunens representanter som tydligt deklarerat att utan en samarbetsvillig, lokalt förankrad stiftelsestyrelse med idéer om verksamheten kan kommunen inte engagera sig.

Vi har sedan 2007 redovisat en klart utformad verksamhetsidé och konkreta förslag till breddad verksamhet. Majoritetsgruppens agerande har styrts enligt tidigare ordföranden Eva Forsbergs deklaration att stiftelsen klarar sig själv genom vävarkurser för barn, uthyrning och frivilliga bidrag.

Majoritetsgruppens agerande i styrelsen inger stor oro. Exempelvis har styrelsemajoriteten:

– självsvåldigt avsatt en av minoritetsgruppens styrelseledamöter

– vägrat att ge ekonomisk information till en annan vilket fick honom att avgå

– haft styrelsemöten utan kallelse till minoritetsgruppen

– kallat minoritetsledamöter med mycket kort varsel, i flera fall har sedan mötet ställts in då minoritetsledamöter likväl kunde delta

– låtit bli att skriva protokoll eller skrivit felaktiga protokoll

– hyrt lokal utan information till minoritetsgruppen i styrelsen.

Tre av styrelsens ledamöter prickades av länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, för att allvarligt ha brutit mot stiftelselagens regler rörande jäv och upptagande av lån. Trots detta har dessa personer omvalts.

Stiftelsestyrelsen missbrukar FAS 3-bidragen. Pengar som är avsedda för handledare används för att betala räntor och amorteringar. Det finns dessutom anledning misstänka att FAS 3-personalen inte får den handledning som regelverket kräver.

Detta beskrivs av majoritetsgruppen som en viktig del av den fortsatta finansieringen. Men om denna del faller bort, exempelvis efter granskning av ansvarig myndighet, finns ingen inkomstgenererande verksamhet att falla tillbaka på.

Resultatet av den verksamhet som majoritetsgruppen ansvarat för i mer än fyra år kan sammanfattas i tre meningar: Skaparbyns byggnader förfaller. Verksamheten har tynat bort. Den nödvändiga breddningen av verksamheten lyser med sin frånvaro.

Vad händer nu? Många misstänker att det finns en annan agenda där majoritetsgruppen tillskansat sig Skaparbyn för sina egna intressen. Vi vet inte vad de har för avsikter men kan konstatera att majoritetsgruppen under fyra år inte har presenterat någon utvecklingsplan för verksamheten, så inte heller i år.

Mot den här bakgrunden ser vi det varken möjligt eller meningsfullt att försöka samarbeta med de styrelser som tillsattes vid årsmötet den 9 april 2011 för Stiftelsen Hedesundavävarna och Föreningen Hedesundavävarna. Vi gjorde vad vi kunde, men responsen från majoritetsgruppen uteblev och de lokala krafter som engagerat sig i verksamheten har successivt skrämts bort. Vi säger därför: Tack och adjö Skaparbyn för denna gång, men vi försökte i alla fall.

Lokalt engagerade:

Arne Löf, Hedesunda

Sten Jansson, Hedesunda

Hans Lindblad, Gävle

Yngve Cederström

Sandviken

Ivan Andersson

Sandviken

Bernt Jonsson, Sandviken

Yvonne Wendelius,

Ockelbo

Åsa Wirén-Jonsson,

Sandviken

Birger Forsbergs barn:

Carin Forsberg, Älvsjö

Katrin Englund

Stockholm

Dan Forsberg, Ingarö

Nick Forsberg, St: Lucia

Per Forsberg, Solna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons