Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tågresandet ökade med avregleringen

För att kunna utveckla järnvägen måste vi lämna synsättet att tågen bara kan styras av en förare, staten, skriver Jan-Evert Rådhström och Margareta B Kjellin, M

Annons

Sommaren närmar sig med stormsteg, men trots det så finns vinterns tågproblematik i färskt minne. Vi är många som missat möten, väntat på tåg i timmar eller tvingats stå likt sardiner på packade tåg för att nå jobbet inom rimlig tid.

Punktligheten och tillförlitligheten i det svenska transportsystemet måste förbättras avsevärt. SJ försöker att gå ut på charmoffensiven med en stor marknadsföringskampanj, men vad som möjligen är ännu viktigare är vad man gör från såväl myndigheter, politiken och branschen.

Innan vi återkommer till vad som nu görs tror vi att det är av yttersta vikt att vi tar en titt på den fantastiska tillväxt som tågresandet och transporterna på järnvägen haft under de senaste decennierna. Allt som oftast florerar det missuppfattningar inom detta område.

Under den tid som SJ hade monopol på all verksamhet skedde ingen större resandeökning från 50-talet ända fram till 1988, då SJ delades i ett Banverk och ett trafikbolag. Därefter har resandet så väl som godstransporterna tagit fart på allvar och varje gång som ett monopol har avlägsnats har resandet ökat.

Bara sedan 1990 har antalet personkilometer på järnvägen närmare dubblerats. En utveckling som tyvärr inte återföljdes av lika stora satsningar på infrastrukturen. Underhållet på järvägsinfratrukturen och anslagen för drift- och underhåll låg under närmare ett decennium under den nivå man anslog i mitten av 90-talet.

Sedan Alliansen tog över makten 2006 har finansierade och kraftfulla åtgärder vidtagits. Närmare 500 miljarder kronor kommer att satsas under planperioden. Anslagen till drift och underhåll har ökat med 40 procent jämfört med tidigare socialdemokratiska regeringar.

Om detta är en tillräcklig nivå kan vi med säkerhet inte avgöra, men en sak är tydlig, kraftiga åtgärder har vidtagits och problemet tas på allvar.

Under årets mest problematiska dagar då snön vräkte ner och temperaturerna var långt under nollstrecket fördes en allt mer aktiv diskussion om regleringar och statliga monopol. Oppositionen såg återigen att den enda lösningen var att återinföra ett statligt monopol utan konkurrens.

I vinterdebatten glöms ofta den fantastiska tillväxt på järnvägsresandet som avregleringarna inneburit och Socialdemokraterna verkar i sin iver fullständigt glömma bort de viktiga steg som man själv startade för närmare två decennier sedan med bolagiseringar och tydligare fokus för järnvägens aktörer.

Tågmarknaden är fortfarande en oligopolmarknad och SJ har fortfarande monopol på den lönsamma trafiken, frånsett helger då avregleringen påbörjats. Alliansens utgångspunkt är att trafiksystemet är till för resenärerna oavsett om de är affärsresenär, semesterfirare eller pendlare.

Förändringar leder till att gamla invanda mönster rubbas och vissa förlorar makten. Med fler aktörer i järnvägssektorn ökar nytänkande, konsumentmakten och arbetsmarknaden breddas för dessa yrkesgrupper.

Vi tror på järnvägen och för att kunna utveckla den måste vi lämna synsättet att järnvägssystemet är en maskin som bara kan styras av en förare, staten. Med fler tågoperatörer som har resenärernas bästa som ledstjärna kommer systemet att fortsätta utvecklas positivt.

Jan-Evert Rådhström, M

Vice ordförande i riksdagens trafikutskott

Margareta B Kjellin, M

Riksdagsledamot för Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons