Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tillväxt i hela Sverige

/

Annons

Anna-Karin Hatt, it- och regionminister, och en av kandidaterna att efterträda Maud Olofsson som centerledare, besöker Gävle i dag

I september väljer Centerpartiet ny partiledare. I detta viktiga val har jag bett om medlemmarnas förtroende, och jag vill vara tydlig med vad jag vill uträtta och hur det ska gå till. Därför är jag nu ute på en Hattresa och stannar i dag i Gävle för att möta centerpartister som är nyfikna och som vill diskutera partiets framtid med mig.

En viktig del i att bygga ett bredare och starkare centerparti, förmöget att långsiktigt bli en av de tongivande politiska krafterna i Sverige, är att befästa vår position som ett parti med ett starkt engagemang för hela Sverige.

Alla delar av Sverige kan och ska växa. Centerpartiet ska vara den drivande kraften för hållbar tillväxt och utveckling i hela landet, i staden likväl som på landsbygden. Just därför har jag lett partiets förnyelsegrupp på det här området, med uppdrag att föreslå en modern politik inför partistämman i Åre i höst.

Fem konkreta förslag är:

1. Fler och lönsamma företag. Tillväxt, jobb och välfärd kräver företagare, framförallt många småföretag. För att stärka den basen behövs kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag, slopat företagaransvar för den andra sjuklöneveckan, förkortad karenstid och bättre tillgång till kapital. Inte minst de gröna näringarna är en strategisk resurs i en hållbar marknadsekonomi. Vi vill stärka äganderätten och införa en ersättning för det ökade djurskydd som den svenska bonden åtar sig utöver gällande EU-lagstiftning.

2. En ekonomi med stark innovationskraft. Det tänks många kloka tankar runt om i Sverige, men alltför få blir affärer. Högskolor och universitet måste få utvecklas som regionala spjutspetsnoder, t.ex. genom att införa ett nytt innovationskriterium när resurserna till våra lärosäten ska fördelas. Ett system med innovations- och produktutvecklingscheckar kan stärka innovationskraften i de minsta företagen.

3. Starka, självbestämmande regioner. Globaliseringen ställer nya krav. Marknaden och konkurrensen är global, samtidigt som människors vardag är lokal. För att förena globala krav med lokala behov behövs starka och naturliga regioner som utvecklar de regionala arbetsmarknaderna och som får ett stort självbestämmande i frågor som rör till exempel tillväxt- och näringspolitik.

4. Rätt till grundläggande samhällsservice. Allt fler människor upplever att grundläggande samhällsfunktioner är ett ihåligt lapptäcke. Tillgång till fungerande service på rimligt avstånd är en förutsättning för att kunna bo, bedriva företag och arbeta på en ort. Statlig och offentlig service ska finnas i hela landet. Vi vill ge varje medborgare en lagstadgad rätt till vissa samhällsfunktioner, som bland annat elektricitet, telekommunikationer, bredband, postdistribution och hälso- och sjukvård.

5. Tillväxt kräver jämställdhet och mångfald. En hållbar tillväxt kräver att alla resurser tas till vara, man som kvinna, infödd som inflyttad. Därför ska statliga medel för regional tillväxt och landsbygdsutveckling fördelas jämställt. Dessutom bör varje region formulera en tydlig strategi för hur man blir attraktiv för invandrare och för arbetskraftsinvandring.

Anna-Karin Hatt

It- och regionminister, C

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons