Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Unga i Gävle vet inte att det finns hjälp att få

Annons

I jämförelse med övriga länder har de flesta barn och unga i Gävle kommun det bra, liksom i resten av Sverige. Att de flesta har det bra får inte göra att vi blundar för de som inte har bra uppväxtvillkor.

Rädda Barnen genomförde förra året projektet Ung Röst. En enkät med frågor till barn och unga hur de upplever sin situation, i närmare 100 kommuner, bland annat Gävle kommun. Enkäten bekräftar att de flesta barn har det bra, men att det även finns viktiga signaler som vi måste ta till oss. I vår kommun svarar 14 procent att de oroar sig för att bli utsatta för våld från vuxna, 8 procent oroar sig för att bli utslängda hemifrån, 19 procent oroar sig för att familjens pengar inte ska räcka till det som behövs och 13 procent känner sig sällan eller aldrig trygga i bostadsområdet på kvällen.

Som kommun måste vi ständigt vara på tå för att utveckla vårt sociala arbete så att alla barn har goda uppväxtvillkor, närhet till skolan, personal inom skola och omsorg som ser barnens behov. Men inte bara kommunen utan frivilligorganisationer, föräldrar och medborgare, alla behöver vi vara med och bidra för att barns behov och rätt ska kunna mötas.

Vår kommun har ett gott utbud av sociala tjänster. Anhörigcenter, Grinden som är en gruppverksamhet för barn och tonåringar 6-20 år, Barn och Ungdomspsyk (BUP), Barn- och familjehälsan, Familjerådgivningen när relationer trasslar, ideella organisationer som t.ex. Qvinnoqulan, RFHL, Attention, KRIS, Balans m.fl.

Alla vet inte om att det faktiskt finns hjälp att få!

Vi Kristdemokrater vill att kommunen nu går vidare med förbättra villkoren för barn och unga i Gävle. Till exempel ta vara på regeringens satsning på tillgänglig elevhälsa. Regeringen satsar 650 miljoner kronor på att barn i skolan ska kunna nå skolkurator eller skolsköterska. Vår kommun måste göra sin del för att vi ska få del av denna satsning. Vidare har Barn och äldreminister Maria Larsson nyligen presenterat förslag för starkare stöd och skydd för barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Bland annat förslaget att barn som placeras i familjehem eller HVB ska ha en egen socialsekreterare. För att barnet ska ha en för barnet känd person att vända sig till för stöd och skydd.

Inget barn ska känna sig otrygg i skolan och i sin hemmiljö. Här kan vi alla vara med och bidra genom att se och agera genom den hjälp som finns i kommunen. Du och jag är viktiga för ett barns behov och rätt ska kunna mötas.

Lili André, Oppositionsråd, Kd

Kristina Eriksson, Socialnämnden, Kd

Maria Lindström, Utbildning och arbetsmarknadsnämnden, Kd

Jan-Erik Andersson, Barn och ungdomsnämnden, Kd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons