Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Uppvärdera landsbygden!

Invånarna i alla kommuner i Gävleborg måste garanteras en offentlig basservice, skriver Leif Jönsson och Irene Oskarsson, KD

Annons

Sveriges landsbygd har stor utvecklingspotential. Men förändringar måste ske för att hindra den negativa utveckling som sker på många orter.
Inom EU är Sverige det land som sett den kraftigaste urbaniseringen sedan 2005. Befolkningen minskar i nästan hälften av Sveriges kommuner, i synnerhet landsbygdskommunerna. Utmaningarna att erbjuda en bra skola och infrastruktur och upprätthålla annan basservice är stora.
Under de senaste tio åren har till exempel antalet bankkontor i landet halverats. Bryts inte trenden är risken stor att våra barn och barnbarn i Gävleborgs län inte får uppleva en levande landsbygd.

Vi har ett moraliskt ansvar att överlämna ett hållbart samhälle som kan leverera trygga och säkra livsmedel till våra barn och barnbarn. Landsbygdens värden måste uppvärderas! Därför behövs nya initiativ för att utveckla landsbygdens potential.
För att uppvärdera landsbygdsföretagens tjänster vill vi uppmuntra till att lokala kontrakt sluts mellan handlare på orten, konsument och producent. Detta skulle bidra till en levande landsbygd med produkter och livsmedel av god kvalitet. Därutöver utvecklar det närmarknaden, ökar konsumentmakten och ökar producenternas vinster.
Resurser inom ramen för det befintliga landsbygdsprogrammet kan användas för att utveckla instrument och riktlinjer för lokala kontrakt. Ekosystemtjänsterna som vårdas och sköts av landsbygdsföretagen måste uppvärderas.

Vi behöver ta fram modeller för beräkning av tjänsternas reella värde för vår välfärd. Värdet på ekosystemtjänster måste tas fram och tydliggöras i budgetarbeten på alla nivåer.
Tillgång till service är en fråga om trygghet. Invånarna i vårt län, som i resten av landet, behöver få hjälp, råd och stöd från myndigheter och erbjudas en grundläggande myndighetsservice. Invånarna i varje kommun måste garanteras en offentlig basservice där invånare möter personal som kan bistå i grundläggande frågor eller hänvisa till rätt myndighet om det inte kan lösas på plats.

De stöd och finansieringsmöjligheter som finns för att gynna landsbygdsutveckling beskrivs ofta som en snårskog eller djungel av företag, föreningar och byalag. Det behöver bli enklare att hitta tillgängliga medel. Vi vill se en ny struktur för alla offentliga finansieringsmöjligheter som riktas mot landsbygden. Med en tydligare struktur för de olika stöden kan fler idéer, drömmar och visioner förverkligas.
Genom att upprätta lokala kontrakt, förenkla sökvägen till stöd till landsbygdsprojekt och öka servicen på landsbygden kan små steg tas i rätt riktning och trygga en levande landsbygd även i framtiden.

Irene Oskarsson
Talesperson i landsbygdsfrågor

Leif Jönsson

Kommunfullmäktigeledamot i Sandviken
Kristdemokraterna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons