Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utlandsvård förlänets psoriasissjuka

Annons

Landstinget Gävleborg borde erbjuda fler psoriasissjuka att få rehabilitera sig utomlands i ett bättre klimat, skriver Helena Sundberg, länsordförande för Psoriasisförbundet i Gävleborg

I morgon lördag 29/10 är det Internationella Psoriasisdagen då det är fokus på världens 125 miljoner människor som lever med denna allvarliga kroniska sjukdom.

Psoriasisförbund runt om i världen arbetar för att få ökad kunskap om sjukdomen och förståelse för dess inverkan på människors liv. I Sverige arbetar vi för att öka kunskapen om psoriasis och få acceptans för sjukdomens svårighetsgrad, så att vi kan utveckla en bra och likvärdig psoriasisvård där det ges rätt vård i rätt tid.

Forskningen kring psoriasis har gjort stora framsteg de senaste åren och bilden av sjukdomen har blivit mer komplex och mångfacetterad. Idag vet vi att psoriasis inte enbart är en hudsjukdom utan en allvarlig kronisk systemsjukdom som kan påverka flera organ i kroppen.

Det finns kopplingar mellan psoriasis och hjärt-kärlsjukdom, inflammatoriska mag- och tarmsjukdomar, höga blodfetter och diabetes. Dessutom är det upp emot 40 procent av Sveriges över 250 000 psoriasissjuka som får problem med lederna, vilket kan leda till psoriasisartrit.

Den nya kunskapen om psoriasis som systemsjukdom ställer helt nya krav på vården av psoriasissjuka vilket även bekräftas i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för psoriasis från juni 2011. För oss kroniskt sjuka är det av avgörande betydelse att vi behandlas utifrån hela sjukdomsbilden och att vi får tillgång till bästa möjliga vård.

Beslutsfattarna i landstinget i Gävleborg behöver tillsammans med hela vård- och omsorgskedjan utveckla psoriasisvården utifrån dessa nya rön. Som psoriasissjuk blir jag aldrig helt frisk, men med en bra sammanhållen psoriasisvård med fokus på hela min sjukdomsbild så jag kan leva ett relativt normalt liv.

Vi har mycket arbete framför oss och det är flera områden inom psoriasisvården som kan utvecklas ytterligare. En av de viktigaste frågorna som bör vara i fokus för de politiska beslutsfattarna i landstinget när 2012 års budget spikas är tillgången till klimatvård.

I Gävleborg borde det finnas tillgång till åtminstone sju klimatvårdsplatser, vilket motsvarar att en promille av länets cirka 7 500 psoriasissjuka ska få möjlighet att rehabilitera sig utomlands varje år.

Det är en bra ekonomisk investering för Landstinget Gävleborg vilket bekräftas av att klimatvården ingår i Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för psoriasis från juni 2011.

Det är dags att ta nya tag för att utveckla psoriasisvården i Gävleborg, och jag som patientföreträdare bidrar gärna till denna utveckling. Det handlar om att vi som har en allvarlig kronisk systemsjukdom som psoriasis, ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt oavsett var i Sverige vi råkar bo.

Helena Sundberg

Länsordförande

Psoriasisförbundet

Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons