Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utrota barnfattigdomen

/
  • Alliansregeringen konstaterar att barnfattigdomen beror på finanskrisen. Det är till viss del sant. Men det duger inte som ursäkt för att inte göra något, skriver fyra socialdemokratiska riksdagsledamöter från Gävleborg.

Annons

Det måste råda nolltolerans mot barnfattigdom, skriver fyra socialdemokratiska riksdagsledamöter

Barnfattigdomen är oacceptabel och ovärdig ett modernt samhälle. Sedan1997 har andelen fattiga barn i Sverige minskat stadigt. Under år 2008 började barnfattigdomen, enligt Rädda Barnens definition, att öka igen. I dag är cirka 11,5 procent av de svenska barnen fattiga. Det handlar om allt från att barnen inte får tillräckligt mycket, eller tillräckligt näringsrik mat, till möjligheten att delta i aktiviteter med kamrater eller att ha möjlighet att sköta sitt skolarbete som ofta förutsätter tillgång till dator.

Vi ville veta hur det ser ut i Gävle och därför bad vi Riksdagens Utredningstjänst om svar på ett antal frågor om barnfattigdomen i Gävle. Vi fick veta att andelen fattiga barn i Gävle har ökat från tio procent till drygt 15 procent mellan år 2006 och 2010. Antalet barn i familjer med försörjningsstöd har ökat med drygt 800 stycken.

Den absolut viktigaste insatsen för att motverka barnfattigdom är att bekämpa arbetslösheten och skapa förutsättningar för fler jobb. Föräldrars fattigdom är samma sak som barnfattigdom. Vi Socialdemokrater tror inte på alliansregeringens usla arbetsmarknadspolitik som mest handlar om jobbskatteavdrag och Fas 3. Jobbskatteavdragets effekt på barnfattigdom är marginell eftersom det inte når fram till de hushåll som har den sämsta ekonomin, enligt forskaren Tapio Salonen. Målet för Socialdemokraternas ekonomiska politik är arbete åt alla. Vår största tillgång är alla människors inneboende vilja att arbeta. När fler jobbar och är med och bidrar växer den svenska ekonomin och människor utvecklas. När människor växer, växer Sverige. Därför handlar vår politik om att öka utbildningsinsatser, förenkla ekonomiska villkor för studier, investera i Sveriges konkurrenskraft, nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet, bryta långtidsarbetslöshet, förbättra arbetsvillkor för anställda inom välfärdsyrken och ökad jämställdhet.

Alliansregeringen konstaterar att barnfattigdomen beror på finanskrisen. Det är till viss del sant. Men det duger inte som ursäkt för att inte göra något. Tapio Salonen har räknat ut att det skulle kosta 15 miljarder kronor att utrota barnfattigdomen. Det är ungefär lika mycket som det femte jobbskatteavdraget. För Gävles del skulle det innebära ungefär 150 miljoner kr.

Om alliansregeringen ville skulle de alltså kunna utrota barnfattigdomen i Gävle med åtgärder för en summa som motsvarar tre procent av budgeten för Gävle Kommuns samlade skattefinansierade verksamhet på 5,1 miljarder kronor.

Vi Socialdemokrater kommer steg för steg att presentera konkreta åtgärder under mandatperioden. Vi vill titta på förslag som höjt underhållsstöd, införande av barnomsorg under obekväm arbetstid, höjt tilläggsbidrag för studenter med barn, kulturinsatser för barn i utsatta områden, förbud av frivilliga avgifter inom skola och förskola och rätt till heltid inom offentlig sektor.

Det ska råda nolltolerans mot barnfattigdom

Raimo Pärssinen

Per Svedberg

Åsa Lindestam

Elin Lundgren

Riksdagsledamöter, S

Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons