Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Var ska vi ta`t?”

Annons

Ockelbos S-kommunalråd Magnus Jonsson (S) svarar på Moderaternas debattartikel tidigare i GD om att bygga en ny skola i Ockelbo

Inför varje ny mandatperiod går vi Socialdemokrater in med en tydlig politisk viljeinriktning om hur vi tillsammans med Ockelboborna vill utveckla vår bygd och möta framtiden. Politik handlar om att ta ansvar över våra gemensamma skattemedel och göra politiska prioriteringar. Men framför allt se till att det finns ekonomiska möjligheter att kunna investera för att möta framtiden.

För oss Socialdemokrater i Ockelbo är detta en självklarhet, att ta både kort- och långsiktiga beslut för att skapa ekonomiskt handlingsutrymme. Vi vill utveckla vård, skola och omsorg och vi tar ansvar över våra ekonomiska tillgångar. Ingen vill vältra över olösta problem till nästa generation.

Förra mandatperioden sa vi tydligt: - Nu satsar vi på våra äldre i Ockelbo. Med hög kvalitet i omsorgen samt en historisk investering på Bysjöstrand.

Inför denna mandat period är vi lika tydliga: - Nu satsar vi på våra barn och ungdomar i Ockelbo. För att kunna ta ansvar fullt ut med vårt pensionsåtagande, bygga upp det egna kapitalet, skapa utvecklingsmedel och investera i våra barn och ungdomar.

Med det menade vi att det inte är rimligt att våra barn och deras lärare ska ha den arbetsmiljö vi har på vissa skolor och därför behöver vi satsa stora pengar de närmaste åren.

För att ha förutsättningar att gå fram och kunna utveckla kommunen inom dessa och andra områden kommer det att krävas stora insatser och resurser. Ockelbo kommun måste för att kunna finansiera detta både låna pengar men också bistå med egna medel för att göra detta möjligt.

Att skollokaler håller hög kvalité och är fräscha är viktigt, men innehållet i klassrummet är det absolut viktigaste!

I Sverige har vi under flera år kunnat se ett försämrat skolresultat, samtidigt som skillnaderna mellan olika skolor ökar. Elevernas sociala bakgrund får en allt större betydelse för hur väl de lyckas i skolan.

Politik är att vilja. För att kunna genomföra och realisera våra visioner och våra önskemål måste det finnas medel. Medel är inte alltför sällan pengar.

Ett pressmeddelande gick ut redan den 27 oktober 2008 från oss Socialdemokrater tillsammans med Centerpartiet. Ockelbo tar viktiga steg mot framtiden. För att klara denna utmaning så föreslog vi en skattehöjning med 70 öre. Moderaterna röstade nej i fullmäktige.

Inför mandatperioden 2010 – 2014 föreslog Moderaterna en skattesänkning! på samma belopp, 70 öre, ett förslag som inte vann gehör hos något annat parti.

Med Moderaterna vid styret hade Ockelbo kommun under åren 2009 – 2014 haft ett inkomstbortfall på 7 miljoner kronor i sex år, alltså 42 miljoner mindre i kassan.

Efter att ha läst Moderaternas debattartikel i GD med rubriken Bygg en ny skola i Ockelbo kom jag att tänka på några rader i Gustaf Frödings dikt, Äktenskapsfrågan.

Erk du! Maja du! Så ska vi ha`t! men Erk du! Maja du! Var ska vi ta`t?

Ni som följt turerna kring den nya skolorganisationen i vår kommun känner till att utredningen lämnade två förslag, samt att Utbildnings- och Kulturnämnden (UKN) lyft fram ett tredje alternativ som går ut på att bygga en ny årskurs 4-9-skola. Förslaget kom från Moderaterna och lades på bordet vid UKN:s sammanträde.

Trots att det dök upp i elfte timmen och inte var berett på något sätt, valde en enig nämnd att ge förslaget en noggrann genomlysning. Bra, tycker jag.

Redan nu vill jag slå fast att en sådan lösning bygger på att vi kan hitta en acceptabel lösning på hur vi hanterar en tom före detta högstadieskola. Om detta finns inte en rad skriven i Moderaternas förslag.

Det är varken fel eller förbjudet att vilja eller visionera, men jag är övertygad om att våra väljare och kommuninvånare också är intresserade av hur totallösningen och den slutliga prislappen ser ut.

Så här i efterhand är det bara att konstatera att det var tur för alla parter att Moderaternas skatteförslag inte vann gehör. För annars hade de på Frödings vis varit tvungna att fråga sig. Erk du! Maja du! Var ska vi ta`t?

Magnus Jonsson (S)

Ks-ordförande i Ockelbo kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons