Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Värdig vård av demenssjuka

Annons

På flera håll i vårt län signaleras det om att demenssjuka inte får den vård de har rätt till, skriver representanter för Samverkan Gävleborg

Det finns idag flera tusen personer i länet med någon form av demenssjukdom. Merparten av de som drabbas är äldre men sjukdomen drabbar även yngre människor. Kommunerna har tillsammans med landstinget ansvar för de demenssjuka i vårt län. För personer som drabbas av demens är god vård och omsorg i såväl ordinärt som särskilt boende och en väl fungerande dagvård av central betydelse. Därför behöver fler distriktssköterskor inom primärvården erbjudas utbildning inom bl.a. demensdiagnostik.

På flera håll i vårt län signaleras det om att demenssjuka inte får den vård de har rätt till på grund av bristande resurser, rutiner och kompetens. Dessutom finns det många äldre med demenssymptom som fortfarande inte har utretts eller diagnostiserats. De som skall diagnostisera demenssjukdom är läkarna, som även har ansvaret för patienten inom primärvården och på länets hälsocentraler. Att förvänta sig att en ensam läkare inom primärvården på egen hand ska hinna med att ta hand om alla patienter med demenssymtom är orimligt. Därför är det inte så underligt att det uppstår brister. Dessvärre har även vårdutbildningarna brister inom det geriatriska området vilket gör att en stor del av personalen saknar sådan kompetens. Med tanke undersköterskornas dagliga och nära kontakt med både anhörig och patient med demenssjuka så bör även dessa erbjudas geriatrisk utbildning.

I de nationella riktlinjerna för demensvård ingår en rad viktiga faktorer för att de demenssjuka skall få rätt vård. Det skall finnas särskilt boende, aktiviteter, fysisk träning, hjälpmedel samt anhörigstöd och handledning av personal. Det som inte riktlinjerna pekar ut är hur vi ska få fler läkare och sköterskor att studera geriatrik. Hur skall vi kunna fullfölja de nationella riktlinjerna och garantera våra länsbor en god vård om det inte finns tillräckligt med läkare och sköterskor som känner igen tecken på demens? Här har landstinget Gävleborg en uppgift att lösa.

Samverkan Gävleborg (M, FP, SVP & KD) besökte för några veckor sedan demensteamet i Gävle kommun på Flemminggatan. Där finns boendeenheter för både äldre och lite yngre med demensproblematik. I Gävle kommun finns idag 395 demensplatser på cirka 1 000 boenden. Personalen jobbar utifrån en viktig vårdfilosofi som stämmer väl överrens med vårt synsätt på värdig vård för demenssjuka.

För att värna om medborgarnas hälsa och välmående är det viktigt för oss inom Samverkan Gävleborg att demensvården blir bra. Detta klarar vi inte utan ett gott samarbete mellan landstinget och länets kommuner och att fler erbjuds möjlighet till utbildning i geriatrik och demensvård.

Patrik Stenvard, M

Agneta Wagner, M

Carina Östansjö, FP

Stig Zettlin, SVP

Ingemar Kalén, KD

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons