Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi har en naturlig koppling till Uppsala

Annons

Dagens län är för små och Gävleborg bör samarbeta söderut, skriver Centerpartiet

Den nuvarande länsindelningen är i princip den samma som Axel Oxenstierna etablerade vid regeringsformen 1634. Utan överdrift kan man påstå att samhället har genomgått förändringar sedan Oxenstiernas dagar. Våra nuvarande län är inte längre funktionella. De är för små, de är för svaga och de har ett alltför begränsat och otydligt uppdrag. Utifrån detta anser (m)öjligen vissa att det i detta finns argument för att flytta landstingens ansvarsområden till staten.

För oss i Centerpartiet är detta dock inte ett alternativ. Makten skall ligga så nära människan som möjligt!

Vi ser att vi behöver starkare regioner för att ha möjlighet att behålla vårt regionala inflytande och vara en stark aktör gentemot staten och andra europeiska regioner. Men även för att kunna vara en trovärdig samarbetspartner och tydligare röst inom de makroekonomiska regionerna, i vårt fall Östersjöregionen.

En stark regional aktör kan bättre ta tillvara på de enskilda förutsättningarna. De naturliga tillväxtområdena och arbetsmarknaderna är idag större än våra nuvarande län. Vi behöver tillgodose investeringsbehov, t.ex. infrastruktursatsningar, som gynnar arbetstagare och näringsliv. Något som länen ofta inte enskilt mäktar med eller klarar av att samarbeta kring.

Dessutom får länen allt svårare att själva tillgodose våra medborgares behov och krav på välfärdstjänster, t.ex. inom högspecialiserad vård och kollektivtrafik. Ett direktvalt regionalt parlament kan ta ett tydligare ansvar för hela regionens utveckling och tillväxt. Inom alla områden.

I Gävleborg finns en naturlig koppling till Uppsala län. Där återfinns majoriteten av vår arbetspendling, både till och från. Vi har även nära och långvariga samarbeten med Dalarna, vilket vi givetvis vill måna om. Dessa tre län är dock sammanräknat för små för de utmaningar de nya regionerna har att hantera. Länen runt Mälardalen; Uppsala, Västmanland och Sörmland har mycket tydligt markerat att de vill ingå i samma regionindelning. Till dessa är det nära till hands att även Örebro vill ansluta sig, genom sina kopplingar till främst Västmanland och Dalarna.

Tillsammans skulle dessa sex län utgöra en region med 1,5 miljoner invånare och motsvara drygt 15 % av Sveriges BNP.

Med vår långa kust, rika industritradition, våra stora tillgångar till naturresurser och närhet till Stockholm, skulle vi utgöra en av de mest kraftfulla regionerna kring Östersjön. En aktör som i realiteten kan värna det regionala självstyret och ta tillvara på våra förutsättningar.

Hannah-Karin Linck

Rengsjö

Björn Brink

Färila

Carl-Ewert Ohlsson

Årsunda

Olle Jonsson

Delsbo

Centerpartiet i Landstinget Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons