Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi värnar energikonsumenterna

Centerpartiet jobbar för att stärka den enskilde ener­gikonsumentens ställning på marknaden, skriver Anna-Karin Hatt och Roland Ericsson.

Annons

Alla är beroende av energi i olika former. Från att vi kokar morgonkaffe och tankar bilen till att vi får ljus och värme. Det innebär att vi alla i Sverige och globalt är väldigt beroende av energi.

80 procent av världens energianvändning är fossil. Och det trots att vi vet att förbränningen av olja, kol och gas skadar klimatet och miljön. Och trots att vi också vet att kostnaderna för den fossila energin, till följd av stigande priser, blir allt större.

Centerpartiets arbete i alliansregeringen syftar till att minska Sveriges oljeberoende och inte minst genom att stärka den enskilde energikonsumentens ställning på marknaden. Det reformarbetet kommer att fortsätta och under våren och sommaren har vi på en rad konkreta resultat som går i den riktningen.

Timvis mätning. Från och med den 1 oktober blir det möjligt för elkunderna att betala elen per timme, och själva styra när man vill använda den. Det ger möjlighet att spara stora pengar. Samtidigt kan elen användas effektivare i hela samhället.

Begränsning av de höga elnätsavgifterna. Från årsskiftet finns en ny förhandsreglering av elnätsavgifterna som på förhand begränsar elnätsägarnas rätt att ta ut avgifter. Det innebär att vi som kunder får framförhållning och stabila, förutsägbara priser.

Stärkt skydd för fjärrvärmekunderna. På motsvarande sätt har regeringen föreslagit reformer för att förbättra fjärrvärmemarknaden. Däribland ett förslag om att alla prisförändringar av fjärrvärme ska prövas och en garanti om att alla kunder ska behandlas lika.

Avveckla de dyra anvisningsavtalen. I dag har en femtedel av elkunderna dyrare avtal eftersom de inte gjort ett aktivt val av elbolag. Det kan innebära att de får betala ett elpris som är 10-15 procent högre än för den som valt rörligt elpris. Denna omotiverat dyra form av avtal bör avskaffas.

Nettodebitering. Att allt fler vill tillverka egen el genom att till exempel sätta upp solceller på taket eller en liten vindsnurra på tomten är något som måste underlättas.

I dag finns ingen bra form för att sälja egen el om man får ett överskott. Nettodebitering innebär att man bara betalar mellanskillnaden mellan det man själv producerar och det man förbrukar från elnätet.

Efter att de sista hindren för att kunna sjösätta en sådan reform utretts vill centerpartiet genomföra en sådan förändring.

Vi arbetar oavbrutet för att underlätta för den enskilde energikonsumenten. Samtidigt byggs nu den förnybara energin ut i rekordtakt och slog nytt rekord förra året, vilket ytterligare minskar vårt beroende av fossil energi och pressar energipriserna. Det är bra för klimatet, miljön och den egna plånboken.

Anna-Karin Hatt

It- och energiminister, C

Roland Ericsson

Oppositionsråd Gävle, C

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons