Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi vill till Uppsala!

Vi vill inte se någon statlig länsgräns vid Dalälven, skriver kommunledningen och den borgerliga oppositionen i Gävle i en gemensam debattartikel

Annons

Ett närmande till Uppsalaregionen är det som skulle gynna Gävle och gävleborna bäst, det är den politiska samsyn som råder i kommunstyrelsen i Gävle.

Gävle kommun är idag ett viktigt nav i hela Gävleborgsregionen. För att kunna utvecklas och skapa de bästa framtidsutsikterna för Gävle och länet behöver vi fortsätta att utveckla och skapa förutsättningar för ett närmande mot Uppsalaregionen och Mälardalen.

Just nu diskuteras regionfrågan ur olika perspektiv och på olika politiska nivåer och oklarheterna är många. Därför vill vi vara tydliga i vad vi tror är bäst för Gävle kommun.

När det gäller regionfrågan har vi sju politiska partier i kommunstyrelsen en gemensam samsyn. Vi vill inte se någon statlig länsgräns vid Dalälven som vi menar verkar hämmande på utveckling och infrastruktur för vår region. Tvärtom arbetar vi för ett närmande och ett mer utvecklat samarbete med Uppsala.

Vi lever idag i ett samhälle där människor mer än någonsin är beroende av bra infrastruktur med en väl fungerande kollektivtrafik. Fler och fler har jobb i andra kommuner och över länsgränserna samtidigt som man vill bo kvar i sin hemkommun.

Det kräver ett nytt synsätt och ett större samarbete mellan kommuner och regioner. Idag fungerar de många gånger föråldrade länsgränserna inte bara som en geografisk gräns utan också som ett byråkratiskt och politisk hinder. Vi tror inte att Gävleborna eller för den delen Uppsalaborna bryr sig om var regiongränser eller länsgränserna går, de vill ha ett så effektivt och väl fungerande samhälle som möjligt.  

För att Gävle även i framtiden ska vara en attraktiv och väl fungerande kommun så krävs det nya regionala lösningar. Gävleborg behöver växa som region och slå sig samman med andra för att skapa goda möjligheter att utvecklas och växa. Gävle ska även i framtiden ha en väl fungerande infrastruktur i form av kommunikationer, sjukvård, utbildning och samtidigt vara en plats där det är attraktivt att bo.

Bra kommunikationer är en viktig grundpelare för framtidens Gävle. En utbyggnad av järnvägen är ett måste för att trygga möjligheterna för arbetspendling såväl söderut som norrut men också för att få företag och näringslivet att växa i Gävle.

Ett bra och hållbart boende med möjlighet till ett stort utbud av olika boendeformer är en annan.

En tredje grundpelare är tillgången till arbetskraft. Vi behöver höja utbildningsnivån i vår region och vi måste skapa möjligheter för fler unga människor att söka till högskolan i Gävle men också till universitet och högskolor som finns i vår närhet. Här får inte gamla länsgränser ses som något hinder.

Alla blir vinnare. Gävle kommun är ett viktigt nav och tillväxtmotor i länet men vi behöver samarbetspartners som geografiskt och naturligt kan komplettera varandra.

Vi menar att ett alternativ skulle kunna vara att vi formellt går ihop med Uppsalaregionen.

Redan idag finns det upparbetade kontakter mellan länen när det gäller kommunikationer, studier, arbete, handel och sjukvård. Här har det visat sig att vi har nytta av och kompletterar varandra.

När man förstorar en region är de kommunikativa stråken som järnvägar och vägar viktiga. Här har Gävle och Uppsala länge hängt ihop och samarbetat.

Vi tror att det inte bara är Gävle som blir vinnare på ett närmande mot Uppsala utan hela länet.

Gävle är en bra kommun att leva i och vi kan bli ännu bättre.

Därför menar vi att det naturliga alternativet för oss i Gävle är en framtida regionbildning med Uppsalaregionen.

Carina Blank

kommunalråd, S

Per Johansson

kommunalråd, S

Roger Persson

kommunalråd, MP

Marita Engström

kommunalråd, V

Inger Källgren Sawela

oppositionsråd, M

Per-Åke Fredriksson

opositionsråd, FP

Roland Ericsson

oppositionsråd, C

Lili André

oppositionsråd, KD

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons