Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vikten av nytt strandskydd

/
  • I Stockholms skärgård har exploateringstrycket alltid varit högt. Nu stärks strandskyddet...

Annons

Andreas Carlgren, c,

miljöminister, redogör för den nya strandskyddslagen.

Sverige har 385 000 kilometer kust och strand. På tio procent av den sträckan finns sjönära byggnader. Den obebyggda kusten och stränderna i vårt land motsvarar 8,5 varv runt jorden.

Här finns möjligheter för kommuner med liten befolkningsmängd och långa obebyggda stränder att utnyttja konkurrensfördelen för turism och för boende. På andra håll måste skyddet för stränderna stärkas och allmänhetens tillgång till stränder säkras.

Detta klarar inte dagens strandskydd. I flera kommuner är mer än hälften av stränderna bebyggda, trots strandskyddet. I glesbygden och stora delar av inlandet är situationen helt annorlunda. Det är inte möjligt att bygga trots kilometervis med obebyggd strandlinje per invånare.

När miljödepartementet i våras presenterade förslag till förändringar möttes det av starkt stöd runt om i landet. Närmare nio av tio remissinstanser har övervägande tillstyrkt förslaget.

Regeringen går nu vidare och lämnar denna vecka förslag till proposition till lagrådet. I förslaget garanteras strandskyddet av att lagstiftningen även i fortsättningen utgår från 100-metersförbudet, dvs. att man inte får bygga närmare stranden än 100 meter.

Strandskyddet differentieras nu utifrån lokala och regionala förutsättningar. Skyddet i områden med högt exploateringstryck stärks, samtidigt som det blir lättare att bygga vid stränder i landsbygdsområden med god tillgång till stränder. Kommuner runt om i landet kan skapa attraktiva boendemiljöer inom de områden som utpekas för landsbygdsutveckling.

Många drömmer om en bostad eller fritidsbostad i fin miljö. I dag är det bara möjligt för den som har mycket pengar eller har ärvt en strandnära bebyggelse. Genom möjligheterna att få bygglov i landsbygdsutvecklingsområden gör regeringen det möjligt för fler människor att förverkliga sina drömmar om ett strandnära boende, utan att naturen eller allmänhetens tillgång till natur skadas.

Kusterna längs Bohuslän, Halland, Skåne, Blekinge, Öland, Småland, Östergötland, Sörmland, Uppland upp till Forsmark samt världsarvet Höga kusten omfattas inte av möjligheterna till landsbygdsutveckling.

Strandskyddet stärks samtidigt på en rad sätt. Ingen ska få stänga av allmänheten från stranden. En zon närmast stranden ska möjliggöra passage även om strandskyddets upphävts. ”Smygbostadisering” av till exempel sjöbodar och uthus hindras. De särskilda skäl som krävs för att ge dispens eller upphäva strandskydd preciseras i lagtexten.

I förslaget förenklar vi regler och minskar byråkratin. Det lokala och regionala inflytandet ökar. Beslut fattas närmare berörda.

Kommunerna får ökat inflytande över strandskyddet – de ges huvudansvaret för att pröva dispenser och undantag från strandskyddet. Länsstyrelserna får uppgiften att granska kommunala dispenser och de kommunala planer som behandlar strandskyddet och vid behov överpröva.

Fler kommuner behöver kunna planera för sin egen utveckling. Fler människor behöver kunna förverkliga drömmar om ett strandnära boende.

Det är en nyckel till fortsatt utveckling av Sverige.

miljöminister

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons