Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Viktiga utmaningar kvar

Alla människor, även de med funktionsnedsättning, har rätt till full delaktighet i samhället, skriver Margareta B Kjellin, Moderaterna

Annons

Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder. Ändå exkluderar vi stundtals en del av våra invånare utan att inse det. Människor som inte kan komma in i de butiker de vill på grund av en för hög tröskel eller dem som inte kan leva som de önskar på grund av okunskap i deras omgivning.

Alla i Sverige ska ha rätten till full delaktighet i samhället och jämlikhet i sina levnadsvillkor. Även människor med funktionsnedsättning. Moderaterna väljer att se varje människas förmåga och att utveckla dem utifrån de egna förutsättningarna. Regeringen presenterade därför den 16 juni i år en ny handlingsplan för funktionshindrade.

- Exempelvis ska enkelt avhjälpta hinder ska arbetas bort. Så även naturliga hinder och de hinder som vi har skapat. Trösklar, brist på hörselslingor, vägledning och likartade strukturer ska bort.

- Daglig verksamhet för människor med funktionsnedsättning behövs men räcker inte som lösning. Genom att hjälpa med nystartsjobb, lönebidrag, det särskilda anställningsstödet och en förbättrad matchning eftersträvas fler i arbete. Vi arbetar med att förbättra kunskapen kring hur arbetsplatser kan utvecklas. Hur fler unga med funktionshinder ska slutföra sin utbildning och ta steget ut i arbetslivet.

- Stöd, utbildning och tillåtelse att stärka den egna förmågan. Vi kan inte se på när människor lämnas innanför låsta dörrar på grund av en funktionsnedsättning och för lite personal. Alla måste få leva med den samma rätt till frihet och att styra sitt egna liv

Glada Hudik teatern är ett strålande exempel där människor tillåtits växa och utvecklas långt över den förmåga som omgivningen uppfattat. De är bevis på att alla, oavsett förutsättningar, har en förmåga som kan blomstra i deras rätta sammanhang och när de möts av en korrekt attityd. Våra kommuner och landsting måste ta sitt ansvar.

Handisam har fått ett specifikt uppdrag att förändra attityder i samhället. Där mångfalden ligger till grund och vi lever efter det faktum att även människor med funktionsnedsättning är olika gällande kön, ålder, etnicitet, religion mm.

En individanpassad vård är en rättighet enligt LSS, men som inte alla nyttjar. I och med lagen om valfrihetssystem, LOV stärker vi rätten att kunna styra den egna vardagen genom att själv välja utförare inom exempelvis stödverksamhet. Vår målsättning är att alla kommuner har infört LOV 2014.

Vi har några av våra allra viktigaste utmaningar kvar framför oss. Samhället bär ett ansvar. Genom att förändra attityder, tillåta människor att växa och skapa tillgängliga miljöer för människor med funktionsnedsättning kan fler leva det liv de önskar. Alla som möter en människa med funktionsnedsättning har ett ansvar att bemöta denna med respekt. Och att se deras specifika förmåga.

Margareta B Kjellin, M

Riksdagsledamot, Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons