Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Viktigt att få bort snön från cykelvägarna

Allt fler människor cyklar. Idag beräknas var femte person ta cykeln till och från arbete eller skola. Den starka cykeltrenden gäller även under vintern.

Annons

När fler cyklar blir miljön vinnare. Många ser det också som ett sätt att få daglig motion. En till bonus med cyklingen är att det minskar trängseln i trafiken för de som behöver åka bil.

Mitt i vintern, med ett par månader kvar med möjligheter till snöfall, visar en undersökning om snöröjning av cykelvägar att fem av sju kommuner i Gävleborg inte prioriterar snöröjning av cykelvägar när snö fallit. Fler kommuner behöver höja ambitionerna.

Hur snöröjningen av cykelvägarna sköts har stor påverkan på trafiksäkerheten. För det första är cyklister mer utsatta och löper betydligt högre risk än bilister att råka ut för olyckor vid snöigt och halt väglag. Till exempel visar den senaste statistiken från Transportstyrelsen att i 44 procent av singelolyckorna med cykel så var underlaget orsak till olyckan. För att undvika kostsamma personskador är det därför viktigt att ge tydlig prioritet åt snöröjning och halkbekämpning av cykelbanor, redan vid den första snön.

För det andra: om snöröjningen brister på cykelvägarna för att den prioriteras högre på bilvägarna så tvingas cyklisterna ge sig ut i bilarnas körfält och då blir trafiksituationen genast farlig för alla. Vid 50 km/h dör 8 av 10 oskyddade trafiken vid krock med bil. Att prioritera snöröjning och halkbekämpning av cykelvägar är alltså viktigt både för att minska risken för personskador på cyklister och för att bibehålla trafiksäkerheten för alla trafikanter.

Landets kommuner ansvarar för merparten av den snöröjning som ska genomföras. I vår undersökning har sju Gävleborgskommuner svarat på frågan om hur kommunens instruktion för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelvägar är utformad. Endast två av de granskade kommunerna uppger att gång- och cykelvägar prioriteras högre än bilvägar. Fem av kommunerna, säger att snöröjning av gång och cykelbanor ska ske samtidigt som bilvägar. Det sistnämnda leder i praktiken tyvärr ofta till att insatserna sätts in för sent för cyklisterna. Som cyklist löper man betydligt högre risk än som bilist att råka ut för olyckor och personskador vid snöigt och halt väglag.

Riksdagens planering utgår från att cykeltrafiken kommer att öka, inte bara i absoluta tal utan också snabbare än exempelvis biltrafiken. De politiska ambitionerna är höga, vilket är glädjande för miljön och vår hälsas skull. Men vår undersökning visar att det saknas uppbackning till de stora orden. Resurserna måste omprioriteras och anpassas efter människors val. Alla kommuner måste prioritera snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelvägar! Det ger förbättrad trafiksäkerhet, färre personskador och en mer hållbar miljö.

Cecile Everett
Ordförande för Cykelfrämjandet
Iréne Isaksson-Hellman
Trafiksäkerhetsforskare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons