Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vilket ledarskap vill landstinget ha?

Ska man få medarbetare med på båten måste man ha en kommunikativ chef som respekterar och lyssnar till medarbetarna, skriver Henning Thejls, överläkare i kvinnosjukvården i länet.

Annons

Landstinget Gävleborg har under mina år som chef haft ett mycket generöst utbud av chefs- och ledarkurser, oftast av mycket hög kvalitet. Jag har deltagit i många av dessa.

När man går igenom innehållet från kurser och litteratur om ledarskap framträder några centrala budskap som de flesta är överens om och som är väldokumenterade i forskning: Försök att skapa tester som kan få fram en lämplig ledarprofil har misslyckats; det är bara en faktor som har generell betydelse och det är chefens personlighet och integritet. Genom den skapas trygghet i organisationen.

Ska man få medarbetare med på båten måste man ha en kommunikativ chef som respekterar och lyssnar till medarbetarna och förstår att den kunskap som finns i yttersta leden är avgörande för om det blir verkstad av de övergripande målen. Det finns studier som stödjer att trygghet och trivsel på arbetsplatsen har direkt koppling till effektivitet och ekonomi. En stressad och otrivsam miljö ökar risken för misstag och påverkar bland annat patientsäkerheten i negativ riktning.

Landstingets ledarpolicy som den framträder på ledardagar och i andra sammanhang stämmer helt överens med denna kunskap, med slogans som delaktighet, trygghet och ärlighet: ”Säg som det är!” är helt riktiga honnörsord att sträva efter.

Ingegerd Lantz har till överflöd de egenskaper som utmärker en god chef. Alltid positiv och på gott humör. Full av energi och entusiasm. Som specialist i kvinnosjukdomar med ett förflutet som barnmorska har hon en mycket bred kompetens och är uppskattad av medarbetare och chefer på alla nivåer. Hennes breda kontaktnät såväl inom landstinget som utanför ger henne unika möjligheter till regionsövergripande samarbete, men också möjligheter att snabbt få chefsjobb i annat landsting.

Att se henne gradvis tappa sugen under Hanna Brevemark Janssons chefskap och slutligen ge upp är som alla i organisationen förstår ett bottenbetyg på detta destruktiva chefskap.

Man har försökt att göra det till en personlig konflikt mellan två chefer. Detta är en falsk bild. Efter lång tids frustration över Hanna Brevemark Janssons ledarskap och efter mycket moget övervägande begärde alla verksamhetschefer i divisionens ledning ett enskilt samtal med landstingsdirektören den 17/11 2011. Syftet var att framföra kritik och få divisionschefen avsatt. Svante Lönnbark mötte upp med Hanna Brevemark Jansson, tystade ned kritiken och dagen efter blev en verksamhetschef avsatt.

Man har även försökt att peka på det negativa ekonomiska resultatet för 2011. Men flera miljoner togs bort från budgeten inför 2011 delvis baserat på ledningsbolagets rapport om så kallade bemanningstal som ska definiera en rimlig bemanning för en avdelning. Det betonas i rapporten att metoden är rimligt bra för avdelningar på cirka 30 sängplatser, men är olämplig för små enheter som till exempel de gynekologiska. Men metoden användes i alla fall. Ingen konsekvensanalys gjordes. Att då förvänta sig att Ingegerd ska spara miljoner med osthyveln är uppenbart orealistiskt, även om Ingegerd har en imponerande rad av kreativa besparingar och rationaliseringar på sin åtgärdslista. Men det är bekvämt att skylla på VC så man själv går fri, speciellt om det avleder uppmärksamheten från det egentliga problemet nämligen det egna chefskapet.

Detta är ett långt allvarligare problem än några miljoner minus i resultatet för 2011. Det hotar grundvalen för möjligheterna att skapa attraktiva arbetsplatser, framgångsrik rekrytering och att få medarbetarna med på tuffa besparingar genom ett pedagogisk och kommunikativt ledarskap och förtroende mellan medarbetare och chef. De ekonomiska konsekvenserna av detta kan drabba kvinnosjukvården och övriga verksamheter i divisionen i många år framöver.

På Barn- och ungdomskliniken hade Hanna Brevemark Jansson chansen att vända en negativ utveckling för en hårt prövad personal, speciellt läkarkåren som var underbemannad och utan förtroende för ledningen. En kompetent barnläkare med erfarenhet som verksamhetschef sökte tjänsten som VC. Det var en personprofil som hade alla möjligheter att skapa lugn och trygghet i ledarskapet. Alla förordade barnläkaren, samtliga fackliga företrädare, och alla kunde se den gyllene möjligheten som låg i att få en chef med autencitet och dessutom en kompetent medspelare till Ingegerd Lantz i uppbyggandet av neonatalvården.

Varför såg inte Hanna Brevemark Jansson detta? Ingen vettig förklaring har hon levererat, bortsett från hänvisning till ett test! Hon vet alltså inte att dessa är värdelösa och hon har tydligen inte rådfrågat någon sakkunnig. Härmed blev facken och läkarna åter överkörda och förtroendeklyftan och frustrationen bara ökade. Detta borde ha varit en allvarlig väckarklocka för landstingsledningen. Detta var ett chefsval som fördjupade misstroendet mot ledningen i stället för att ge möjligheten till en positiv utveckling. Vart tog landstingets ledarpolicy vägen?

Nu står kvinnosjukvården på tur. Med samma strategi har Brevemark Jansson nött ned en av landstingets duktigaste och mest kompetenta chefer. Hon fortsätter härmed på den inslagna vägen att undvika erfarna och kompetenta chefer i sin ledningsgrupp, som kan ifrågasätta och vara besvärliga. I stället får unga oerfarna chefer ett reellt språng i karriären. De behöver maximalt stöd i sitt chefskap men får mest hot om repressalier om de inte är lojala. Det goda ryktet som kvinnosjukvården har byggt upp under många år är bas för den goda läkarbemanningen utan behov av hyrläkare. Fram till ca 2003 hade vi ständigt behov av hyrläkarkedja. Ska vi hamna där igen?

Vilket ledarskap är det landstinget eftersträvar? Den officiella ledarpolicyn är alldeles underbar och i full överensstämmelse med sunda och väl underbyggda principer. Är detta bara ett spel för galleriet eller är det verkligen meningen att cheferna ska följa den, inklusive landstingsdirektör och divisionschefer?

Säg som det är!

Henning Thejls

Verksamhetschef i kvinnosjukvården 2001-2010

Chefsläkare i division BKPH 2010 – 31/12 2011

Överläkare, med. Dr. kvinnosjukvården

Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons