Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Du hade kunnat fråga dina partivänner

Svar till Lars Beckman, M, som i GD 17 mars skriver " Gävle slänger miljoner i sjön": Han hade kunnat kontakta sina partivänner så hade han fått svar, skriver Inger Schörling

Lars Beckman påstår i en artikel i GD den 17 mars att Gävle kommun inte har skött upphandlingen av väderskydd och toaletter mot reklamplats på ett korrekt sätt.

Han har tagit del av en partsinlaga från företaget som förlorade vid anbudsgivningen, samma inlaga som också nämndsledamöterna i tekniska nämnden fått sig tillsänd. Jag har full förståelse för att det inte är roligt att förlora en upphandling, men det är ändå nödvändigt att hålla sig till fakta.

Tekniska nämnden fick vid nämndsmötet i mars en redovisning och genomgång av hur upphandlingen gått till, varför man valt att fokusera på väderskydd och juridiken runt upphandlingen. Både Inköp Gävleborg och förvaltningens medarbetare som ansvarat för upphandlingen var föredragande. Efter redovisning och frågor kunde jag som ordförande konstaterade att samtliga nämndsledamöter var nöjda med svaren och att alla eventuella frågetecknen utredda.

Lars Beckman hade alltså kunnat kontakta sina moderata partivänner i nämnden så hade han fått svar på sina frågor och påstående om "märkliga turer".

Bakgrunden är att befintligt avtal har sagts upp till den 1 september 2014 och att en ny upphandling genomförs som en tjänstekoncession. Detta är möjligt eftersom avtalet inte kostar kommunen något. Det är bara tjänster som byts med varandra,(väderskydd/toaletter mot reklamplats). Tjänstekoncession omfattas inte av upphandlingslagstiftningen (LOU), däremot ska den följa de grundläggande EU-principerna om öppenhet och likabehandling. Men det finns alltså inget formellt krav på hur upphandlingsförfarandet ska gå till.

EU:s direktiv om likabehandling har följts eftersom båda anbudsgivarna har ombetts att komma in med nya anbud eftersom de från början inte var jämförbara.

Två anbud kom in varav det ena bara erbjöd toaletter i utbyte mot reklamplats. Det andra anbudet innehöll erbjudande om befintliga väderskydd, befintliga toaletter, nya väderskydd och nya toaletter. Båda anbuden inklusive skötsel etc.

Båda anbudsgivarna uppmanades att komma in med alternativa anbud efter upphandlingens sista anbudsdag. Detta eftersom den ena anbudsgivaren enbart lämnat anbud på offentliga toaletter.

Efter gemensam diskussion beslutades att det var intressantare för kommunen med enbart väderskydd. Behovet av väderskydd vid busshållplatser är stort. Därför preciserades förfrågan till anbudsgivarna att det var väderskydd vi ville ha in anbud på.

Inköp Gävleborg och våra medarbetare kunde snabbt konstatera att anbudet från Clear Channel inte var konkurrenskraftigt. Clear Channel erbjöd 60 väderskydd, mot JCDecaux anbud på 102 befintliga väderskydd plus 60 nya väderskydd. En stor del av kostnaden för leverantören består av underhåll på utrustningen. De 102 "gamla" väderskydden underhålls och delar byts ut kontinuerligt.

För att Clear Channel skulle installera 120 väderskydd krävde de att kommunen stod för markarbeten och befintlig platta som väderskydden kunde skruvas fast i. Kostnaden för detta bedömdes som oklar men "stor".

Därför har Inköp Gävleborg på vårt uppdrag, gått vidare och förhandlat med JCDeacux för att nå fram till bästa möjliga avtal med dem.

Det finns naturligtvis alla möjligheter för kommunen att förhandla med JCDecaux om offentliga toaletter senare.Vi behöver ta fram en plan i kommunen för utplacering av tillgänglighetsanpassade toaletter.

Det kommer då att "kosta" i form av att kommunen upplåter ytterligare reklamplatser. Så en kostnad för kommunen blir det ifall vi väljer att bekosta toaletterna själva för att undvika att fler reklamplatser upplåts.

Inger Schörling, MP

ordförande tekniska nämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel