Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bakläxa om Lex Sarah

GÄVLE De anställda inom äldreomsorgen i länet känner inte till Lex Sarah.
De är osäkra på vilka allvarliga missförhållanden som de är skyldiga att anmäla, på hur en anmälan går till och de vet inte var instruktionerna finns.

Annons
Det visar en genomgång som länsstyrelsens socialkonsulenter har gjort i sammanlagt 16 äldreboenden i länet, varav fyra i Gävle.
- Elva procent av dem vi intervjuade kände inte till lagen och bara nio procent kände till den väl, berättar socialkonsulenten Elisabeth Lantto.
Lex Sarah infördes 1999 och innebär att personalen i äldre- och handikappomsorgen är anmälningsskyldiga när de ser allvarliga missförhållanden i omsorgen.
De senaste åren har antalet anmälningar enligt Lex Sarah sjunkit med 25 procent i hela landet. I Gävleborg minskade antalet anmälningar från 21 år 2001 till bara nio år 2002.

- Vi vet inte om det är för att man saknar kunskap om lagen eller för att det inte finns missförhållanden som man inte anmäler. Men helt klart krävs en kompetenshöjning, säger socialkonsulenten Birgitta Hänninen.
- Men det är positivt att tre av fyra trots allt säger att de skulle våga anmäla en kollega.
Undersökningen har gjorts genom oanmälda stickprovskontroller. På var och ett av de 16 besökta äldreboendena i länet har fyra personer, undersköterskor eller vårdbiträden, intervjuats. Totalt intervjuades 64 personer. De allra flesta är yrkeautbildade och har arbetat mer än tio år. Ändå är bristen på kunskap om lagen påfallande.
- Även bland dem som sa att de kände till Lex Sarah var kunskapen om lagen väldigt diffus. Det var till exempel vanligt att man blandade ihop Lex Sarah med Lex Maria, som gäller inom sjukvården, säger Elisabeth Lantto.

I Gävle har personal intervjuats på dels kommunala Vallongården, dels på Stiglund, Björkegrenska och Brynäs, där äldreboendet lagts ut på olika entreprenörer. Någon skillnad i kunskaper mellan de privata äldreboendena och de kommunala har man inte funnit.
För att öka kunskaperna om Lex Sarah arrangeras nu i vår två seminarier i Hudiksvall och Gävle för cheferna inom äldreomsorgen i länet.

Ingegerd Sörgard
026-15 96 27
ingegerd.sorgard@gd.se

Mer läsning

Annons