Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fiskare Berglund försvarade sig i rätten

/
  • Under rättegången övergav vice chefsåklagare Mikael Hammarstrand sitt krav på att beslagta Lars Berglunds båt, GE40 Bönan. Foto: Leif Jäderberg

GÄVLE Fiskaren Lars Berglund och hans systersöner försvarade sig mot anklagelser om fiskebrott i tingsrätten i går.
Två chefer vid Fiskeriverket följde varje ord som yttrades.

Annons
Efter att ha skjutits upp flera gånger hölls rättegången mot den välkände fiskaren i Bönan, Lars Berglund, som tillsammans med sina två systersöner stod åtalad för brott mot fiskelagen.
Lars Berglund köpte år 2000 en större trålare än den han redan hade. Därmed ansåg Fiskeriverket i Göteborg att han skulle betala en avgift för den extra volym som fördes in i den svenska fiskeflottan. Annars skulle fartygstillståndet dras in och Berglund tvingas sluta tråla efter strömming.
Sverige har kommit överens med samtliga länder i EU att inte låta sina flottor växa. Anledningen är att skydda beståndet från utfiskning. Men hur man går till väga får varje land bestämma själv. Det kan handla om att fiska mindre på vissa platser och mer på andra med mer fisk.
Eller så kan man göra som i Sverige och tillämpa samma regler för alla fiskare, oavsett om de verkar på väst- eller ostkusten.

Lars Berglund överklagade till länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt för att slippa straffavgiften för att föra ut tonnage. Ett viktigt argument var att det fanns särskilda skäl att särbehandla fiskarna på ostkusten, som redan är försvinnande få jämfört med yrkesbröderna på västkusten. Lars Berglunds systersöner representerade dessutom en dramatisk föryngring av kåren. Fiskeriverket lät sig inte påverkas. Inte heller de olika rättsinstanserna tog intryck.
Under tiden drogs fartygstillståndet in. Lars Berglund fortsatte att ändå att tråla efter strömming. Därmed kom han att misstänkas för brott eftersom det är olagligt att fiska utan fartygstillstånd.
Betraktat som ett vanligt brottmål borde den fällande domen vara självklar. Lars Berglund nekade inte till att ha fiskat utan nödvändiga tillstånd. Men frågan, som försvararen Tomas Öberg återkom till flera gånger, var om Fiskeriverket hade rätt att ange utförsel av tonnage som krav för fartygstillstånd.
Uppenbarligen fanns inte kopplingen mellan tonhandel och tillstånd med i Fiskeriverkets regelverk när Lars Berglund köpte sin båt. Faktiskt ändrades reglerna så sent som i september 2001.

Det är lätt att misstänka ett samband mellan den uppseglande tvisten och den nya skrivningen.
- Det var ett förtydligande, svarade en av cheferna från Fiskeriverket på direkt fråga.
Intressant i sammanhanget är att länsrätten av allt att döma läste reglerna som de såg ut efter 2001, inte innan. En helt central rättsprincip i Sverige är att regler och lagar inte får syfta bakåt i tiden. Gävle tingsrätt blir den första domstolen som tar ställning till den viktigaste delen av målet.

- Man tillämpade fel författning i länsrätten. Utan det rättsliga stödet fanns ingen rätt att vägra Berglund fartygstillstånd, hävdade Tomas Öberg, advokat. Stämningen i rättssalen var bitvis nästan uppsluppen. Åklagaren Mikael Hammarstrand, som tidigare ville ta själva båten i beslag, hade ändrat uppfattning.
- Det är orimligt att förverka miljonbelopp, men det överlåter jag på tingsrätten att avgöra, sa han.

Mats Hedström
026-15 96 39
mats.hedstrom@gd.se

Mer läsning

Annons