Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Elfstrand

familj som från 1730-talet och nästanfram till våra dagar spelat en framträdande roll iGävle, i första hand för handel och sjöfart.
1. Daniel D:son (1706-1780), handelsman och rådman,härstammade från Älvkarleby (på 1700-taletstavat Elfkarleby). Fadern Erik Danielsson var bonde i Västanå.Sönerna Daniel och Per flyttade till Gävle på1720-talet och tog sig namnet Elfstrand D:son. Daniel grundade1738 ett handelshus.
2. Daniel d y (1748-1815), son till Daniel D:son (1), köpman,skeppsredare, rådman. Han utvecklade tillsammans med Olof Elfbrink faderns företag till grosshandelsfirmanDan Elfstrand & Co. Han var även med om att rekonstrueraStenebergs sockerbruk. Deltog i borgarståndet i riksdagarna1800 i Norrköping och Stockholm 1809, arbetade för avsättningav Gustav IV Adolf. Kommerseråd 1811. Ägde Lexe.
3. Pehr (1783-1845), son till Daniel d y (2), gift med UllaValley. Grosshandlare, skeppsredare, skeppsbyggmästare. Hanutvidgade tillsammans med Olof Elfbrink familjeföretagetDan Elfstrand & Co. När Elfbrink blivit firmans ledare ägnadesig Pehr Elfstrand åt skeppsbyggeriet, som blev störsti Gävle. När firman köpte järnbruk och Elfstranddeltog i grundandet av Kungsfors bruk tog han titeln brukspatron.Han ägde Holmsunds herrgård i Bomhus, deltog i stiftandet avGefle Sjömanskap, var en av grundarna av Ennes-Elfbrink-ElfstrandskaLancasterskolan, uppförde tillsammans med sina systrarElfbrinksk-Elfstrandska gravkoret och anslog pengar till olikaändamål. Ledamot av handelssocieten 1810-1845, av borgarståndeti riksdagen 1815, ordförande för bränneridirektioneni Strömsbro och Borgerskapets 24 äldste.
I Elfstrands kök stod varje dag ett bord dukat där10-12 gamla fattiga fick äta, och mat sändes till fängelset.
4. Daniel (1815-1856), son till Pehr (3), grosshandlare. Övertogfirman efter sin far.
5. Per (1822-1862), son till Pehr (3), grosshandlare, togöver skeppsbyggeriet efter fadern, blev framståendeskeppsbyggmästare och byggde den tidens främsta seglare.När Dan Elfstrand & Co upplöstes fortsatte Per Elfstrandmed skeppsbyggeri. Han var också en av grundarna till Korsnäs AB.
6. Daniel (1858-1945), sonson till Pehr (3), lärare vidBorgarskolan 1890-1923. Pionjär vid genombrottet förskolundervisning i främmande språk på 1880-talet.Han ansåg att det talade språket spelar huvudrollenvid inlärning av nytt språk och tog hjälp av fonetikenså att uttalet i engelska skulle kunna accepteras av enengelsman. Master Daniel, som han kallades, tog initiativ tillen kamratförening vid Borgarskolan 1925 och ordnade aktiviteterför eleverna. Deras uppskattning visades genom att en stipendiefond,Daniel Elfstrands minne, 1924 bildades vid Borgarskolan.
Daniel Elfstrand gav ut böcker om språkundervisning.Ett av hans verk, "An English Grammar For the Use of Swedish Schools",skriven på engelska 1897, kom i flera upplagor. Han studeradeGävles skolhistoria och gav ut "Gefle Elementarskola ochAthenæum" 1928 och "Sveriges första enhetsskola" 1929.E. var ledare i Gefle Idrottsförening, dess ordförande1891-1893, och själv utövare av sport, speciellt skridskooch skidor.
7. Percy (1891-1983), son till Daniel (5), blev efter akademiskastudier i Uppsala amanuens på Kungliga Biblioteket i Stockholm1919 och andre bibliotikarie 1929. Därefter slottsarkivarieoch med tiden anställd vid kungens privata bibliotek.
Han publicerade "Ur Gefle stads äldre historia" 1937och medverkade i "Meddelanden från Gestriklands Kulturhistoriskaförening". Dessutom skrev och illustrerade han i banden 4och 8 av "Världshistorien". Utgav också från1930 och i många år "Den svenska historiska årsbiografin".
Svenska män och kvinnor; Meddelanden från GestriklandsKulturhistoriska förening 1919; Svenskt biografiskt lexikon;Elfstrand, P: Kapitlen Hamn, varv och sjöfart ochTill person- och släktkrönikan i äldre tid(båda ingår i Ur Gävle stads historia); Ödman,G: På den tiden.