Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En salvelsefull förkunnare?

Annons
Jag visste inte vad jag skulle vänta mig.En salvelsefull förkunnare kanske. Det skulle motsvara minaegna fördomar om en pastor vid Livets ord.

När vi sedan körde upp till Kristallen i Uppsala,det som vi trodde var Livets ords egen kyrka blev vi tagna uren felaktig myt om församlingen.

Det mäktiga huset med sin speciella kupol är ettkontorshotell, med en trevlig matservering i mitten. Livets ordslokaler ligger framför Kristallen, skolorna på enasidan och kyrkan med sin stora samlingslokal, som rymmer 6 500personer och sina personalutrymmen på andra sidan.

Kontakt med Svante Rumar hade jag fått genom Christer,som är pressansvarig. Det var till honom växeltelefonistenkopplade mitt samtal när jag sökte Rumar.

Jag kunde också konstatera att han inte står itelefonkatalogen. Det fick jag så småningom förklaringpå. Under en period hade familjen utsatts för mångaotrevliga samtal.

- Men nu behövs det egentligen inte längre, sägerSvante när vi ses.

Det är Svante Rumar som kommer att taöver Livets ord-församlingen i Gävle på nyåret.Då lämnar nämligen Robert Ekh Gävle föratt efterträda Ulf Ekman i Uppsala. Ulf Ekman i sin tur kommeratt arbeta internationellt i framtiden. Exakt hur är tydligeninte bestämt.

- Ni har tur i Gävle. Svante är jättebra, sägerUlf Ekmans hustru Birgitta som av misstag kommer inrusande i rummetdär vi sitter för intervjun.

De två har känt varann länge, sedan de vari 14-15-års åldern. Och Birgitta har spelat en alldelesspeciell roll i Svantes liv. Men mer om detta senare.

Svante Rumar anses, enligt de upplysningarjag fått, vara ideolog hos Livets ord.

Det personliga intryck han ger är inte förkunnarensutan lärarens. Han är smal, svartklädd med ettjämt kort vitt skägg. Han har glimt i ögat ochen röst som avslöjar att han är musikalisk. Jodå,han både spelar och sjunger och gör även egnalåtar ibland.

Han är vänlig, öppen och tillmötesgåendeoch jag ber honom berätta vem han är. Han sägeratt han är prästson från Norrland, med mångaårs liv i Hälsingland. Pappan avslutade sin tjänsti Järvsö och han har själv tjänstgjort i Bollnäsoch Voxna.

Till Uppsala kom han 14 år gammal och gick i Fjellstedskaskolan, en vanlig upptakt till en prästkarriär. Hanfortsatte läsa teologi på universitetet. Det härvar i början av 70-talet när Jesusrörelsen drogtill sig ungdomen. Själv höll Svante på att lämnakristenheten. Han läste teologi men upplevde den kyrka därhan växt upp i som meningslös, den var inte fullödig.Han var på väg ut ur Mikaelskyrkan i Uppsala efteren nattvardsgudtjänst med övertygelsen att det härinte var något för honom.

Utanför kyrkporten stod Birgitta Nilsson, hon som nuär fru Ekman med öppna armar. Hon gav Svante en kramoch sa, Jesus älskar dig!

- Det slog in i mellangärdet direkt, säger Svante.

När han kom hem den kvällen ropade han påJesus.

- Var och en som åkallar hans namn ska bli frälstoch jag ville möte honom personligen.

Nästa dag var allt annorlunda. Det var solsken, bådeinne och ute. Och när Svante slog upp sin gamla konfirmationsbibelpå måfå kom det alltid upp texter med särskildmening.

Ett tomrum höll på att fyllas och sen har det fortsattpå det sättet.

Vad sa pappa, undrar jag?

Svante berättar att han var uppfylld av ett nytt liv,något underbart. Men hans föräldrar blev inteså glada. Med tiden har de accepterat hans val.

- Och jag förstod inte varför de inte var gladaför en så underbar sak.

Det här var 1972, tio år innan Livets ord bildades.Svante gick med i en bönegrupp, åkte runt i Sverige,spelade gitarr och vittnade. Han gick med i en pingstförsamlingoch där upplevde han att det hela var ganska ljummet.

Vid den tidpunkten hade han tagit sin teologie examen meninte gjort sin praktiktermin. Han gjorde vapenfri tjänstpå Vattenfall och fick sedan anställning där.Han blev linjemontör och säger i dag att det var etthärligt jobb, att vara ute i det fria, klättra högti stolpar och se örnar flyga.

Men han kunde inte motstå frestelsen att bli präst.Han hade ju bara praktiken kvar. Så 1979 blev han prästvigdoch pappan var återigen nöjd och stolt över sonensom gick i hans fotspår.

Han verkade i Hälsingland men trivdes aldrig riktigt.Han tyckte att han fick göra avkall på sitt samvete,främst när han döpte barn till föräldrarsom inte var det minsta intresserade av kristen tro.

Så han började fundera på andra yrken, vilketärkebiskop Sundby hörde talas om. Ärkebiskopenuppmanade Svante att söka en tjänst i Uppsala och hanblev så komminister i Helga Trefaldighetsförsamlingen,i Eriksbergs distrikt. Där i kyrkan finns hans namn inskrivetbland alla de kyrkoherdar och komministrar som tjänstgjortsedan 1200-talet. Det är han stolt över.

Vid den här tiden började saker hända i Uppsala.Det hölls många seminarier och Livets ord startadeförst sin bibelskola, sedan sin församling.

Det ordnades troskonferenser och Svante åkte till denandra i Jönköping, egentligen utan att veta vad somväntade honom. Men han hade fått ett kort frånen kollega som trodde att det kunde vara intressant för honom.

Där återupptäcktehan dethan upplevt med Jesusrörelsen på 70-talet och 1984åkte han med sin fru Solveig för att gå påbibelskola i USA. När han kom hem började han arbetaför Livets ord, först genom att undervisa på bibelskolan,sen för att ta ansvar för verksamheten som studierektor.Och nu är han ansvarig för Livets ord university.

Bibelskolan är till för vuxna människor sombestämt sig för att satsa på ett liv med Jesus.De går i skolan på förmiddagar, arbetar sedanmed sina vanliga yrken resten av tiden. Det är alltsåett mycket krävande år.

- Det är mycket som händer, inte bara undervisningen.De avskiljer ett år till att leva på ett väldigtspeciellt sätt. Det händer så mycket närde sitter och lyssnar på Guds ord så intensivt. Ordengår in i hjärtat. Man blir avslöjad i sitt liv,ser verkligheten som den är, som man själv är.Det är inte alltid så roligt att lära kännasig själv, säger Svante.

Till bibelskolan kommer människor från inte baraSverige utan hela Skandinavien, Europa, hela världen.

- Vi har en internationell klass, bland annat med kineser.

På university undervisar Svante främsti hebreiska och i Gamla testamentet, som är hans favoritämne.Det kommer han att lämna nu.

Jag undrar om Svante inte hade förväntat sig attbli den som tog över efter Ulf Ekman.

Han svarar med ett skratt och säger att tanken kanskeföresvävade honom någon sekund. Sedan insåghan att det inte var aktuellt. Det var naturligare att RobertEkh tog över. Han är den som församlingen lärtkänna som Ulfs ersättare. Med honom känner de sigtrygga.

Han tror däremot att han har en uppgift att fylla i församlingeni Gävle, som han redan känner väl. Under mångaår har han rest till Gävle för att undervisa ilördagsbibelskolan.

- Vi har lärt känna varann under väldigt långtid. Jag är ingen ny person utan någon som dom kankänna trygghet med.

Församlingen i Gävle består av omkring 60personer och här har Livets ord även en egen skola.

Svante kommer att flytta till Gävle med sin familj, menförst till sommaren när barnen gått ut skolan.Solveig är lärare och SYO-konsulent. Själv serhan fram emot att kunna segla sin båt här i hamnstadenGävle.

Jag undrar hur han idag ser på svenskakyrkan.

Mer läsning

Annons