Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Engwall

familj som sedan mitten av 1800-talet bedrivitgrossistverksamhet i Gävle och som startade det kafferosterisom marknadsför det än i dag världskända varumärketGevalia.
1. Victor Theodor (1827-1908), grosshandlare, grundare avVict. Th. Engwall & Co och dess chef till 1882.
Han startade på 1860-talet också en tändsticksfabrik, förmodligen vid Södertull.
2. Ernst Viktor (1855-1915), son till Victor Theodor (1),inträdde i firman 1875, blev faderns kompanjon 1882 och ledareför företaget mellan 1882 och 1915. Ernst Viktor ägdeaktier i flera rederier i Gävle, var ledamot i stadsfullmäktige1886-1915 och i drätselkammaren, hade styrelseuppdrag i Borgarskolan,i Gefleborgs Läns Sparbank från 1888, i Centralstyrelsenför Gefleborgs Enskilda Bank och flera andra företagi Gävle. Han var en av initiativtagarna till bildandet avHandelskammaren i Gävle. Gift med Hilda, född Johansson,en skicklig pianist som gav stöd till musikbegåvadeungdomar och en stor donation till Gefle Orkesterförening.
3. Emil (1863-1923), son till Victor Theodor (1), civilingenjör1887, kom till Vict. Th. Engwall & Co 1893, blev kompanjon 1898,vice VD 1905 och VD 1915-1916. Emil Engwall hade förtroendeuppdragför Gävle stad, var som ordförande i belysningsstyrelsendrivande kraft för anläggandet av elektricitetsverket.
4. Carl Fredrik son till Victor Theodor (1), delägarei Helsans mineralvattenfabrik och grundare av kolonialvarufirmanCarl Fredrik Engwall som kom att ingå i Engwall, Hellberg & Co.
5. Sven (1891-1967), son till Ernst Viktor (2), VD i Vict.Th. Engwall & Co 1916-1963. Tog sjöofficersexamen 1912, blevreservofficer och tjänstgjorde under båda världskrigeni flottan samtidigt som han skötte företaget.
Ordförande i Gefle Manufaktur AB, Furuviksparken AB, Rederiaktiebolaget Saturnus, Gefle köpmannaföreningmed flera bolag och organisationer. Vice styrelseordförandei Stockholms Rederi AB Svea, AB Finnboda Varv och andra rederieroch partsrederier. Engwall var en skicklig kappseglare och engageradi Gefle Segelsällskap.
6. Jacob (1922-1986), son till Sven (5). Anställdesi Vict. Th. Engwall & Co 1950, studerade kaffeproduktion i Brasilienoch USA i början av 1950-talet, blev vice VD 1952 och varVD 1963-1972. När firman såldes 1971 kvarstod Engwallunder ett år som VD.
Partsredare i Nordship 1976, 1985 delägare och tillförordnad VDi Stefan Trybom AB, ägare av Nordshipflottan med åttafartyg. Ordförande i Gefle Köpmannaförening 1963.Jacob Engwall var skicklig starbåtseglare och flerfaldigsvensk mästare i båten Ta Fatt.
Nordshipflottan har senare övertagits av sonen Torsten.
En uppmärksammad händelse var kidnappningen 1963av ett av barnen. Dramat slutade dock lyckligt samma dag. Arbell,G, med flera: Handelshuset Vict. Th. Engwall & Co 1853-1953.