Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Europa behöver pappamånad

Annons

Birgitta Ohlsson, FP, och Barbro Westerholm, FP,

om kvinnors situation i många av EU:s medlemsländer.

Jämställdheten ser rent ut sagt bedrövlig ut i många länder i Europa. Många EU-länder har fortfarande en familjepolitik som mer påminner om 1950-talets hemmafrussamhälle än ett modernt Europa, där kvinnor och män arbetar, bildar familj och försörjer sig själva på lika villkor. I en del europeiska länder tvingas kvinnor att välja mellan familj och arbete. I alltför många andra EU-nationer saknar familjer fullgod offentlig barnomsorg fram till barnen är i skolåldern. Överallt i EU lyser männen med sin frånvaro under småbarnsåren. I en hel del europeiska stater med sambeskattning missgynnar skattesystemen kvinnors förvärvsarbete. Därför måste vi svenska feminister inspirera och lyfta fram framgångarna med vår egen internationellt sett radikala familjepolitik.

Ett viktigt steg togs i Sverige året 1974 när föräldraförsäkringen ersatte moderskapsförsäkringen. Det har nu gått 35 år sedan som svenska män, först i världen, fick rätt till betald föräldraledighet. Ännu i början av 1990-talet tog hälften av papporna inte ut en enda dag. Det sneda uttaget av föräldraledigheten är en viktig förklaring till att kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden. 1995 fick vi den första pappamånaden i föräldraförsäkringen. Men alltjämt tar nästan 60 procent av svenska pappor inte ut någon ledighet under barnets första år.

Många europeiska politiker har uttryckt sympati för den svenska modellen, men i de flesta EU-länder är familjepolitiken ur ett jämställdhetsperspektiv eländig. Mer än sex miljoner kvinnor i EU uppger att de inte kan arbeta alls eller så mycket som de skulle vilja på grund av att de ensamma tvingas ta ansvaret för familjen. Sju av EU:s medlemsländer erbjuder inte ens tio procent av alla barn under tre år barnomsorg. Äldreomsorgen är ofta dåligt utbyggd. Allt detta strider mot EU:s uttalade mål att kvinnor och män ska ha samma möjligheter till ekonomiskt oberoende och till att förena arbetsliv, privatliv och familjeliv.

Hösten 2008 lanserade EU-kommissionen ett paket med lagförslag som syftar till att stärka kvinnors roll. Dessvärre är det tomt när det gäller jämställdheten mellan makar. En tredjedel av alla kvinnor i arbetsför ålder arbetar deltid, medan mindre än en tiondel av männen gör det. Kvinnor med barn under 12 år får lägre lön än andra, medan män i samma situation får högre lön.

En fråga som diskuterats är att förlänga mammornas rätt att vara hemma med sitt barn från 14 till 18 veckor. Varför då inte kvotera en del av ledigheten och skapa en europeisk pappamånad? Liksom pappamånaden i Sverige innebar ett nationellt genombrott skulle en europeisk pappamånad vara ett internationellt genombrott.

Jämställdhet kommer inte av sig själv utan kräver medvetna politiker. Exportera pappamånaden till Europa!

Birgitta Ohlsson, FP,

riksdagsledamot och ordförande Liberala Kvinnor

Barbro Westerholm, FP,

kandidat Europaparlamentetoch riksdagsledamot

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel