Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Forsbacka

bruksort två mil väster om Gävle,vid Storsjön i Valbo gamla kommun. Sedan 1600-talet har järnhanteringvarit ortens huvudnäring genom Forsbacka bruk och senareForsbacka Jernverks AB, som expanderade på 1870-talet.
På 1960-talet revs delar av den äldre bostadsbebyggelsenoch ersattes med nya bostadshus. Delar av bruksbebyggelsen hardock restaurerats och ska bevaras.
Vid slutet av 1500-talet anlades en stångjärnshammaresom ägts av bönder och bergsmän. Assessorn AlbrektBehm bildade på 1660-talet ett brukskomplex som bestod avTolvfors bruk, Hillevik, Axmars bruk och Forsbacka bruk. Komplexetdelades 1731, med familjen Hårleman som Forsbacka bruksägare. Johan Magnus af Nordin köpte på 1770-talet andelaroch drev och byggde ut bruket tillsammans med Hårlemanssöner, från 1796 som ensamägare. Nordin uppförde1777 herrgården med park, ekonomibyggnader, arbetarbostäderoch ett orangeri som från 1840-talet tidvis använtssom skollokaler. Gustav III gästade Nordin på vägtill Gefle riksdag 1792.
Orangeriet användes också som brukskapell. Därhar bland andra Erik Bergman, regissören Ingmar Bergmans far, predikati egenskap av komminister i Valbo.
Herrgårdsbyggnaden och kontoret är i dag ombyggdatill bostadsrättsfastigheter och blev liksom trädgårdenbyggnadsminnen 1996.
Bruket sköttes efter Nordins död 1823 av AugustLundeberg, togs senare om hand av Carl G. Lewenhaupt och såldesomkring 1870 till familjerna Elfbrink, Lundeberg och Fogelmarck, som bildade Forsbacka Jernverks AB. De ägdebruk i Mackmyra, Oslättfors och Högbo, och malm- ochkolleveranserna därifrån lade grunden till järnhanteringeni Forsbacka.
1860 anlades järnväg till Forsbacka från Margretehillsstation vid linjen Gävle-Falun. Flera valsverk uppfördesmellan 1872 och 1904.
Aktiemajoriteten köptes 1907 av Knut Tillberg, som 1910sålde företaget till C & J Svedberg och det engelskastålföretaget George Senior & Son i Sheffield. NordiskaKullager AB köpte järnverket 1916 och gav det namnetMargretehills Jernverks AB. Det övertogs 1922 av Nydqvisto Holm AB, NOHAB. Fagersta Bruk köpte aktierna 1927 och namnetForsbacka Jernverks AB återtogs. Under 1940-talet koncentreradesverksamheten och 1953 gick järnverket upp i Fagersta AB ochfick namnet Fagerstaverken.
Nya verket, ett ångstålsverk, anlades 1963. Forsbackaverkenblev egen division 1972, ett kulvalsverk togs i drift 1977. Forsbackaverkenblev 1989 en del i Fundia AB, och valsverket lades ner. Forsbackadelenblev senare ett dotterbolag, Fundia Steel Service med cirka 50anställda, med uppgift att förädla stångstål.
1993 renoverades flera av industribyggnaderna till ett industrimuseumsom öppnades 1994. Laboratoriet, "Labbis", har använtsav föreningar och för teaterverksamhet.
En kyrka ritades vid mitten av 1800-talet av arkitekten A.V.Edelsvärd, men ritningarna kom inte till användning.Inte heller ritningarna från 1914 av Sigurd Lewerentz ochTorsten Stubelius.
Forsbacka kyrka, invigd annandag pingst 1965, uppfördesi stället efter ritningar av Jörgen Fåk påen tomt skänkt av Fagersta Bruks AB. Kyrkorummet, som rymmer120 personer, har ett altare av slaggsten.
Inventarier från Hallaryds gamla kyrka i Smålandsom köptes av disponent Arwid Sjögren vid ForsbackaJernverks AB till det planerade kyrkbygget 1914, däriblanden predikstol från 1700-talet och ett 1600-talsskåp,placerades i kyrkan. Bland nya inventarier märks altartavlan,träreliefer målade av Harry W Svensson i Fägre,dopfunten från 1965 med underrede av metall gjutet i Forsbackaoch en dopskål med slaggstensmosaik utförd av BritaLindberg. En äldre dopfunt, 1953 snidad i trä av Johnny Mattsson för gamla kapellet, står som prydnadi kyrkan.
Klockstapeln i betong, ritad av Jörgen Fåk, hållertvå klockor gjutna 1961 av Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna.
Kyrkogården invigdes i sin helhet 1920. Ett kvadratisktgravkapell i röd sandsten, ritat av Sigurd Lewerentz, byggdes1918-1919. Kapellet är invändigt prytt med en freskomålningav Manne Östlund.
Forsbacka värdshus uppfördes 1782 när brukspatronenJohan Magnus af Nordin fick tillstånd att sälja brännvin(och från 1787 även öl). En bruksmäss, ritadav Cyrillus Johansson, uppfördes på denna plats 1918-1919.På senare år har en privat krögare drivit värdshusi lokalen.
Forsbacka IK är känt från 16 säsongeri högsta serien i bandy från 1939. Föreningenvar även moderklubb för bandyspelaren Einar Ask (1909-1982),senare svensk mästare i andra klubbar. Från Gästrikland1988; Gagge, C.M. & Karlsson, J: Forsbacka industrimiljö,förslag till bevaringsprogram; Hedlund, G: Bruksbilder Forsbacka;Gleerup, A: Trädgårdsanläggningar kring ForsbackaHerrgård. Se även Berggren R: Den dolda rikedomen.