Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Förslag för att rädda småföretagen

Bengt Germundsson och Stig Claesson har fem förslag till hur villkoren för småföretagare kan förbättras.

Alltför få svenskar väljer att ta steget att bli företagare. Det kan bero på mycket men den faktiska politiken är nog det mest avgörande.

Höga skatter, byråkrati och stora ekonomiska risker påverkar svenskt nyföretagande negativt. Som politiker måste vi skapa ett samhälle där män- niskor vill starta eget. Ett samhälle där människor vågar ta den risk som det trots allt innebär att starta företag och samtidigt känna att det är enkelt och stimulerande. Kristdemokraterna har därför tillsatt en arbetsgrupp för arbete och företagande, här presenterar arbetsgruppen fem förslag för att rädda småföretagen.

Svenska småföretagarna är några av de högst beskattade i Europa.

Slopandet av förmögenhetsskatten, de lindrigare 3:12-reglerna och de sänkta arbetsgivaravgifterna är viktiga reformer. Vi anser dock att fler skatter måste sänkas för att stärka småföretagen. Det mest prioriterade anser vi är att sänka arbetsgivaravgifterna för de mindre företagen. Vi föreslår att arbetsgivaravgifterna sänks med tio procent för en lönesumma motsvarande genomsnittet för tio anställda.

Detta skulle vara en injektion för svenska företag och leda till fler arbetstillfällen.

Alliansregeringen har slopat den så kallade med- finansieringen i sjukförsäkringen vilket är mycket bra. Vi föreslår ytterligare ett steg i denna riktning.

Det är orimligt att en arbetsgivare ska betala för skador och sjukdom som har sin grund i helt andra orsaker än arbetsplatsen eller arbetsmiljön. Ett brutet ben på skidsemestern eller en olycka när man renoverar torpet kan knappast vara arbetsgivarens ansvar. Ändå får denne stå för sjuklönen.

Vi anser därför att arbetsgivarens sjuklöneansvar sänks till en vecka, samtidigt som det ställs högre krav på arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Vi vill inte ha ett samhälle där arbetstagarens tidigare sjukdomar eller funktionsnedsättning ska utgöra ett hinder för att bli anställd.

Kapitalbrist är en vanlig orsak till att människor avstår från att starta företag. Det är av stor betydelse att näringspolitiken stimulerar fram ökad tillgång av riskvilligt kapital. Vi föreslår att personer som vill starta eget ska ges möjlighet att öppna ett så kallat etableringskonto. Detta skulle möjliggöra för personer att spara ihop ett eget kapital skattefritt som sedan kan användas vid en framtida företagsstart.

Att starta eget borde kunna vara ett tillfredsställande alternativ för många som drabbats av arbetslöshet. Det finns idag ett stöd till start av näringsverksamhet som vardagligt kallas för starta-eget-bidrag. Detta stöd har enligt utvärderingar haft väldigt goda effekter och risken att åter hamna i arbetslöshet minskas betydligt. Antalet beviljade stöd har dock minskat senare år vilket är olyckligt. Därför bör anslagen till starta-eget-bidrag öka så att Arbetsförmedlingen kan förmedla fler sådana stöd.

I Sverige beskattas framgångsrikt entreprenörskap hårt samtidigt som skattelättnaderna för eventuella förluster är relativt små. Idag är det enbart nystartade företag som kan kvitta företagsförluster mot en högt beskattad arbetsinkomst, och då endast till ett lågt belopp.

Detta innebär att kostnaderna för att misslyckas är betydligt högre i Sverige. Vi anser att möjligheterna till att införa ett system med generösare förlustavdrag bör ses över.

Sammantaget skulle dessa förslag leda till ett småföretagarvänligare Sverige.

Bengt Germundsson och Stig Claesson

Kristdemokraternas utvecklingsgrupp för arbete och företagande

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel