Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Förtroende en väg ut ur krisen

Samtal, personalkontinuitet, inläggning och samarbete med anhöriga.
Så vill psykiatrin förhindra självmord.

Annons

Psykatrin i länet har nyligen kommit överens om hur de ska arbeta för att förebygga att någon tar sitt liv. I vårdprogrammet betonas vikten av att nå och skapa förtroende hos den man befarar kan ta sitt liv.

Risken ska bedömas med hjälp av en skala och behövs det ska man bli inlagd. Man betonar också vikten av att få träffa samma personer, något som dock kan vara svårt att leva upp till vid till exempel läkarbrist.

Många kommer vid krisreaktion eller depression till sin hälsocentral, som ska upptäcka om det finns risk att den kan leda till att personen tar sitt liv.

Psykiatrin får ofta remisser för att bedöma suicidrisken, som är den term sjukvården använder. Ibland behöver bedömningen ske samma dag berättar Sten Berglund, psykolog och psykoterapeut på Hudiksvalls sjukhus och en av dem sammanställt vårdprogrammet. Suicidriskbedömningar är komplicerade och man behöver ofta upprepa dem flera gånger.

Den som riskerar att ta sitt liv är ofta en känslig och sårbar människa som lever under svår psykosocial stress, utlöst av till exempel relationsproblem, en förlust, kränkning, negativ traumatisk händelse, kroppslig sjukdom eller smärta.

Nio av tio har en psykisk sjukdom som depression eller bipolär sjukdom eller ett missbruk i botten. Många av dem som tar sitt liv har inte sökt hjälp inom vården enligt Sten Berglund.

Det finns också skyddsfaktorer. Att ha ett socialt nätverk och möjlighet att prata om sina svårigheter och känslor och känna sig värdefull kan förebygga självmord.

Varningssignaler, att någon pratar om döden eller självmord eller gör förberedelser förknippade med det, ska alltid tas på allvar.

Självmord är och har varit ett känsligt ämne, men man ska inte vara rädd för att ta upp frågan med den man är orolig för och uppmana till att söka professionell hjälp säger Sten Berglund. Den som mår dåligt behöver bli sedd och tycker i allmänhet att det är bättre att få tala om det. Sten Berglund säger att betydelsen av att erbjuda tidig medicinsk och terapeutisk hjälp aldrig kan överskattas.