Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Fysisk träning är viktig ­behandling för KOL-patienter

Annons

KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) är en av våra stora folksjukdomar och ändå räknar man med att endast var femte person som har KOL har fått en diagnos. Tidig diagnosticering är viktig både för att minska lidandet för patienten och för att minska kostnaderna för samhället. Diagnosen ställs genom en så kallad spirometriundersökning där lungfunktionen mäts.

I Gävleborgs läns landsting har man startat ett projekt, KOL 11, som syftar till att öka antalet spirometriundersökningar i länet. Detta projekt är mycket efterlängtat och behövligt.

För patienter som fått diagnosen KOL är den viktigaste åtgärden att sluta röka. Viktigt är därför att landstinget kan erbjuda hjälp med rökavvänjning. Den näst viktigaste åtgärden vid KOL är fysisk träning. Denna åtgärd bedöms som viktigare än medicinering.

Många års forskning har visat att fysisk träning både förbättrar patientens livskvalitet och självständighet samt minskar antalet vårddagar på sjukhus. KOL innebär ofta att man hamnar i en ond spiral där andfåddheten gör att man rör sig allt mindre, vilket leder till att man tappar styrka och kondition, vilket i sin tur leder till att man blir allt mer stillasittande.

Rädslan för att blir mycket andfådd gör också att många avstår från att anstränga sig. Sjukdomen i sig gör också att muskelmassa förloras vilket innebär att vardagliga aktiviteter blir mer ansträngande och andfåddheten ökar.

Många personer behöver därför vägledning i hur de ska träna sin styrka, kondition och rörlighet på ett sätt som gör att de samtidigt kan ha kontroll över sin andning.

Även om man har en svår KOL är träningen viktig, men störst nytta gör den fysiska träningen om den påbörjas i ett tidigare skede av sjukdomen. Träningen måste anpassas efter lungfunktion och den fysiska statusen för övrigt.

Sjukgymnasterna har en viktig roll i rehabiliteringen av personer med KOL, eftersom de med sin utbildning inom bland annat andning kan vägleda och stimulera patienterna i den fysiska träningen, i kombination med inlärning av en god andningsteknik.

Det är viktigt att personer med KOL blir informerade om betydelsen av den fysiska träningen, så att de vid behov själv kan söka hjälp hos sjukgymnast.

Tack vare remissfriheten hos sjukgymnaster, så kan patienterna direkt kontakta sjukgymnast utan att behöva gå omvägen förbi sin läkare.

Genom en ökad kunskap om KOL och vikten av den fysiska träningen, är vår förhoppning att allt fler personer med KOL ska få kontakt med sjukgymnast så att de kan få hjälp att lindra symtomen av sin sjukdom och förbättra sin livskvalitet.

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR), Gävleborgs län

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare