Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

22 av länets miljömål svåra att nå

Länsstyrelsen har tappat tron på att vi ska nå 22 av länets miljömål.
– Det går åt fel håll, särskilt när det gäller de miljömål som har med trafiken att göra, säger Anna Bredberg på länsstyrelsen.

Annons

Förra året trodde man på länsstyrelsen ännu att det var möjligt att nå miljömålen för koldioxidutsläpp och drivmedelsförbrukningen till år 2010.

I båda fallen innebär målen att man ska komma ner till samma nivåer som gällde år 2000.

Men nu är bedömningen att det inte går ens om man sätter in nya åtgärder.

– Försäljningen av diesel och etanol har ökat, men försäljningen av bensin har ändå inte minskat. Trafiken har inte minskat som den borde utan ökat, konstaterar Anna Bredberg.

– När trafiken ökar påverkas flera av miljömålen. Det hjälper inte heller om folk väljer andra bränslen, för partiklarna i luften, andra utsläpp och bullret ökar i alla fall, även om koldioxidutsläppen inte ökar så mycket, säger hon.

Länet har sammanlagt 54 regionala miljömål, fördelade på de 15 nationella miljömål som berör Gävleborg.

Men enligt den nya prognosen är det bara tio av de 54 målen som kommer att nås till 2010.

För 22 av de regionala miljömålen är bedömningen att det inte finns realistiska möjligheter att nå dem till 2010, ens om man sätter in extra åtgärder.

– En del mål är svåra att påverka på regional nivå. ”En giftfri miljö” är till exempel väldigt svårt att påverka, för det kommer hela tiden fler bekämpningsmedel och fler rengöringsmedel och vi vet inte vilka effekter de har i miljön.

– Glädjeämnet är efterbehandlingen av förorenade områden. Där når vi målet, säger Anna Bredberg.

För 22 av de regionala miljömålen står det fortfarande och väger. De är nåbara, men det krävs extra insatser.

– Egentligen borde vi kanske satsa extra på de miljömål som är möjliga att nå under förutsättning att man sätter in nya åtgärder. Men länsstyrelsen jobbar inte så. Vi jobbar lika mycket med alla miljömål, för alla är viktiga, säger Anna Bredberg.

De regionala miljömålen reviderades för ett par år sedan. Därefter har länsstyrelsen arbetat med ett åtgärdsprogram, där man försöker förmå olika aktörer att ta på sig ansvaret för en viss miljöfråga.

– Det har hittills gått trögt, men vi hoppas kunna sluta avtal med några parter i början av 2009. Då blir kanske några av miljömålen lättare att nå i tid, säger Anna Bredberg.

Mer läsning

Annons