Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ågren stänger för frågor

GÄVLE
Varför är det barn och gamla som får ta konsekvenserna av Gävles dåliga ekonomi? Den frågan vill Mats Ågren, Gävles högsta politiskt ansvariga kommunalråd, inte svara på.

Annons
Först i mitten av april vill han ge gävleborna besked om hur han ser på alla de besparingar och nedskärningar som just nu görs i Gävle.

Intervju inbokad
GD hade bokat in en intervju med Mats Ågren på fredagseftermiddagen för att den socialdemokratiska kommunledningen skulle få ge sin syn på vad som nu händer i kommunen. Men på fredagsförmiddagen drog sig Mats Ågren ur överenskommelsen.
I stället för att som politiker kommentera läget väljer han att hänvisa till de besked som kommunens ekonomichef, som är tjänsteman, gett.

Obekväma sparförslag
De senaste veckorna har hans partikamrater Vivi-Anne Sundkvist för omvårdnadsnämnden, Jens Leidermark för barn- och ungdomsnämnden och Lars-Göran Ståhl för kultur- och fritidsnämnden fått löpa gatlopp i medierna för de obekväma sparförslag som lagts fram. Även Curt Nygren från tekniska nämnden kommer med trista besked om uteblivna satsningar och neddragningar i verksamheten.
Hela tiden handlar det om hur varje nämnd för sig får ta itu med sina egna underskott och anpassa sig till smala budgetramar. Men det talas sällan om hur det påverkar de övriga nämnderna och kommunen i stort. En stängning av biblioteket i Andersberg gör till exempel att Gavlegårdarna tappar en viktig hyresinkomst och kan leda till att områdets attraktivitet minskar.
Om aktivitetsstödet dras in till idrottsföreningarna kan det leda till att familjerna inte har råd att skicka sina barn till idrottsaktiviteterna för att avgifterna chockhöjs. Risken är då ökade problem med fetma och ohälsa, varnar föreningarna själva. Då förvandlas det i stället till större utgifter i andra delar av den offentliga sektorn.

Vallöften
GD har gått igenom det kommunpolitiska handlingsprogram som socialdemokraterna gick till val på i höstas. Där anges att man vill skärpa ambitionsnivån för skolan, omsorgen och boendet.
Fritidsgårdarna är en av de arenor som är viktiga för deras barn- och ungdomspolitik, anger programmet. Men nu ligger det ett förslag om nedläggning av Brynjan vid Stenebergsskolan och ännu fler besparingar kan bli aktuella.
Barns och ungdomars aktiviteter ska ges företräde, står det också. Frågan är om det uppfylls när idrottsföreningarna tappar det bidrag som går just till aktiviteter för barn och ungdomar.
Rehabilitering och vårdplatser för de kommuninvånare som fått en medicinsk behandling på sjukhus men inte är tillräckligt starka för att flytta hem direkt är ett viktigt område, anger s. Men nyligen har ett förslag lagts om att ta bort just sådana korttidsboenden på Bomhusgården.

Avlastning viktigt
Avlastning för anhörigvårdare är viktigt för s, men riskerar också att försvinna i besparingar inom omvårdnadsnämnden.
Socialdemokraterna ville också investera i en bättre kollektivtrafik. Något som tekniska nämnden skjuter på framtiden.
Men några frågor kring vallöftena vill alltså Mats Ågren inte svara på. Inte förrän i mitten av april i alla fall.

Mer läsning

Annons