Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alderholmen kan få ny skola

GÄVLE
Byggstart på Alderholmen är en bra idé. Det är remissinstanserna överens om. Men plats för en skola och en arena saknas i detaljplaneförslaget och tidsplanen är för optimistisk konstaterar några.

Annons
Barn- och ungdomsnämnden vill rita in plats för en skola i det centrala parkområdet. Förvaltningen räknar med att det kan komma att behövas en förskola och skola för cirka 250 barn upp till femte-sjätte klass.

Nämndförslag
Den blir också skola för barnen på Öster som i dag går över den hårt trafikerade Södra fältskärsleden till Nynässkolan.
Men bara för att nämnden vill ha med den i planen har politikerna inte tagit ställning till om skolan ska byggas eller inte betonar ordförande Jens Lejdemark, s. Det är ingen garanti för att skolan sedan blir verklighet.
Samtidigt utreder förvaltningen om att stänga delar av eller en hel skola för att klara budgeten. Tidigast om ett par månader vet de mer om det säger Jens Lejdemark.
- Jag vet att det finns verksamhet i kommunen som är i behov av lokaler. Kan de gå in i våra befintliga lokaler kan det bli så att vi bygger en skola på Alderholmen.

Investeringar
Jens Lejdemark säger att det också handlar om hur mycket kommunledningen är villig att investera i en skola i det nya området.
Riksbyggen, ett av de bolag som är intresserat av att bygga, tycker i sitt remissvar att tidsplanen är för optimistisk. Enligt den ska de första kunna flytta in 2005-2006.
Riksbyggen vill i stället vänta och se om det finns intresse för att flytta in i de renoverade och nybyggda bostäderna.
Det måste också vara klart med en utbyggnad av hela området för att bolaget ska vara villigt att bygga.
Omvårdnadsnämnden betonar att det är viktigt med mataffärer i området och bygg- och miljönämnden vill bland annat se en kostnadsberäkning av kommunens utgifter. En privatperson föreslår hus i stil med de som finns i Gamla Gefle, hantverkslokaler och småindustrier.
X-Trafik saknar förslag om hur kollektivtrafiken ska utformas och Gavle & co den tidigare diskuterade hockey- och evanemangsarenan.
Länsmuseet påminner om att utgrävningar behövs och Vägverket om att fler fotgängare och cyklister kommer att få bekymmer att ta sig över Fältskärsleden.
Gävle Galvan AB ställer sig frågande till hur skyddsavstånden tillämpas, något som påverkar företaget.

Mer läsning

Annons