Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allt fler slutar på Attendo care

GÄVLE18 anställda har hittills valt att sluta på Attendo care. Sju av dem arbetar på samma demensavdelning. Den första mars i år tog företaget över hemtjänst Söder, två dagverksamheter och Björkegrenska gården med sammanlagt runt 150 anställda.

Annons
Kommunals ombudsman Hans Forsberg säger att hans uppfattning är att de flesta som sagt upp sig gjort det på grund av arbetsförhållandena.
Men Monika Bostedt, verksamhetschef på Björkegrenska, håller inte med.
- Det har varit en organisation som inte har varit så stark. De har varit svagt bemannade, säger han.
Han ger som exempel att kommunen hade två verksamhetschefer för hemtjänsten respektive äldreboendet och att Attendo care i början hade en. Medlemmarna upplever också att det är låg grundbemanning på våningarna.

Fog för klagomål
- De har anställt ett par verksamhetschefer och utökningen visar att de klagomål som funnits hade fog, säger Hans Forsgren.
Kommunal, det vill säga han själv och skyddsombuden, har bildat en samverkansgrupp tillsammans med verksamhetscheferna. Han tycker att samtalen fungerar, men att cheferna inte alltid har tillräcklig befogenhet. Som exempel nämner han att de kan enas om att det behövs mer personal, men att verksamhetschefen inte själv kan avsätta pengar utan måste ringa regionchefen.
Fler chefer förbättrar arbetsmiljön tror han liksom halva hemtjänststyrkans flytt till nya lokaler.
Sedan i mitten på oktober arbetar två verksamhetschefer på hemtjänsten. I huset arbetar verksamhetschefen numera med en samordnare.
- Vi är i princip två verksamhetschefer, säger Monika Bostedt.
Hon säger att de sju på demensavdelningen slutar för att börja på en nyöppnad somatisk avdelning på Selggrensgården.
- De ser det som en stor utvecklingsmöjlighet, säger hon.

Inga kommentarer
De själva vill inte kommentera.
I två år har de anställda rätt att återgå till kommunen. Ytterligare sex personer har lämnat huset, men Monika Bostedt ger två exempel på andra anledningar än kritik mot arbetsplatsen. Therese Hedén, verksamhetschef på hemtjänsten, säger att fem personer har gått eller ska gå tillbaka till kommunen.
Monika Bostedt håller med om att vårdtyngden ökat på somatiska avdelningar, men att de försöker backa upp personalen.
Hon tror att de kommer att hitta ersättare till de sju som slutar på demensavdelningen bland vikarierna och genom arbetsförmedlingen.
- Jag ska försöka se till att de får en bra introduktion, jag och personalen.

ANNA BAGGE
026-15 96 47
anna.bagge_gd.se

Mer läsning

Annons