Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allt fler söker vård i andra län

GÄVLE
Alltfler gästrikepatienter väljer bort länssjukhuset i Gävle när de ska bli opererade.

Annons
De söker sig till sjukhus i Stockholm och Uppsala där väntetiderna är betydligt kortare.
Oftast är det de lite yngre och "starkare" patienterna som tar chansen.
- Äldre som inte har barn eller andra närstående som engagerar sig blir oftast kvar i kön, säger Bengt Malmqvist, verksamhetschef vid ortopedkliniken i Gävle.
Sedan det fria vårdvalet infördes i Sverige har intresset för att söka vård utanför det egna landstinget successivt ökat. För patienten kostar det inget mer än resan och besväret att åka till andra sjukhus och operera sig.
I Gästrikland är det framförallt patienter med höftleds- och knäledsbesvär och gråstarr som utnyttjar den här möjligheten. På det sättet kan de minska sin väntetid drastiskt. Det handlar om många månader, i vissa fall till och med år, som kan vinnas.

Fria vårdvalet
I fjol utnyttjade 80 ortopedpatienter i Gävle det fria vårdvalet. I år har hittills 50 patienter följt samma exempel och genomgått operation, artroskopi eller specialistundersökning vid annat sjukhus.
När det gäller gråstarroperationer hade landstinget i Gävleborg tidigare en regel som starkt begränsade valfriheten.
I april togs den bort och vårdvalet är nu fritt för alla i den här patientgruppen. Hittills har nästan 100 köande gråstarrpatienter i Gävle nappat på möjligheten.
- En dag satt jag och skrev 15 sådana här remisser, berättar Lars Pettersson, verksamhetschef för ögon- och hudsjukvården på länssjukhuset i Gävle.
Att många patienter tar den här chansen är inte konstigt, menar han.
- Det är få saker i livet som människor prioriterar så högt som förmågan att kunna se.
Det sker ingen automatisk remittering till kliniker med korta köer. Initiativet måste tas av patienten själv. Inom ortopedin utnyttjas valfriheten främst av yngre, välinformerade patienter eller äldre patienter som har engagerade barn.
40-talisterna vet att ställa krav på ett annat sätt än äldre generationer.

Tveksamhet
"Starka" patienter får på det här sättet en chans att gå före i kön på de "svagas" bekostnad. Det är något man kan känna tveksamhet inför, menar Bengt Malmqvist.
- Det fria vårdvalet har delvis fråntagit oss läkare möjligheten att göra medicinska prioriteringar. Det är inte längre alltid de sjukaste patienterna som blir opererade först, säger han.
På landstinget är man medveten om problematiken. Informationsinsatser planeras för att öka kunskaperna hos patienter och personal om de valmöjligheter och andra rättigheter som finns. Funktionen "vårdvägvisare" som sedan en tid finns vid beställarkontoret i Söderhamn ska byggas ut till två heltidstjänster.
- Det finns ett stort behov av att hjälpa dem som tålmodigt står kvar och väntar i vårdköerna, säger beställardirektör Åke Lundqvist.

BJÖRN HANÉRUS

Mer läsning

Annons