Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Anrika hus står tomma

/
  • Villa Sjötorp byggdes 1864 och hör till de äldsta sommarvillorna på Norrlandet.
  • Det pampiga rådhuset byggdes i slutet av 1700-talet på uppdrag av Gustav III
  • Stora Valls herrgårdsbyggnad uppfördes 1850 på Kungsbäck och har fungerat som lantbruksskola.
  • Restaurang Skeppet öppnades i Grand Centralhotellets tvättinrättning, 1946, lagom till Gävleutställningen.
  • Sankt Ansgars hus invigdes 1930 av ärkebiskop Nathan Söderblom och var då församlingshus.

Det finns få bostäder ledig i Gävle men desto fler tomma lokaler och hus. De flesta lokaler är relativt nybyggda industrifastigheter eller butikslokaler. Men så finns det ett antal gamla hus och lokaler som har en lång och spännande historia bakom sig. Vad som ska hända med dem i framtiden är inte klart.

Annons

Villa Sjötorp

Byggdes 1864 och hör till de äldsta sommarvillorna på Norrlandet. Grosshandlare Axel Brandt, köpte huset 1882 och byggde då om det i fransk renässansstil med två kupoltorn samt utsmyckade träfasader. Dessutom anlades en trädgård med odlingsbäddar och inplanterade exotiska träd.

Huset står på Gävle Hamns mark. Hamnen vill gärna riva huset för att dra ett järnvägsspår över tomten. Men rivningen har stoppats, Länsstyrelsen har kulturminnesskyddat fastigheten. Att flytta huset skulle kosta flera miljoner och huset är nu i så dåligt skick att det blir svårt att transportera det.

I en intervju med P4 Gävleborg i november sa Gävle Hamns vd, Fredrik Svanbom att huset inte kan stå där i evigheter. Svanbom kommer därför att ta en ny kontakt med Gävle kommun.

Ägarna till Engeltofta är intresserade av att flytta Villa Sjötorp till konferensanläggningen.

Rådhuset

Det pampiga rådhuset byggdes i slutet av 1700-talet på uppdrag av Gustav III. Arkitekt var Carl Fredrik Adelcrantz tillsammans med landshövding F.A.U. Cronstedt. Rådhuset skadades i stadsbranden 1869 och återuppbyggdes 1871-1872. Arkitekt var Gustaf Dahl.

I huset fanns stadens magistrat och rådhusrätt. Mellan 1863-1902 huserade stadsfullmäktige där. I rådhuset har även funnits ett värdshus, sparbank, polisstation och kommunal musikskola.

Tingsrätten fanns kvar till 1993. 1998-2013 var de enda hyresgästerna Institutet för bostads- och urbanforskning. Sedan dess har det varit tomt.

Många har visat intresse för det gamla rådhuset och kommit med mer eller mindre genomförbara förslag. Gavlefastigheter kom själva med förslaget att flytta kommunala verksamheter som biblioteket, turistbyrån, näringslivsavdelningen med flera till rådhuset.

I januari 2014 förde Gavlefastigheter slutdiskussioner med Elite Hotel om att driva restaurang och festvåning i Rådhuset. På första våningen skulle det bli bageri och restaurang, på plan två butiker och kafé samt ett Gävlerum med utställningar. Tredje våningen skulle bli konferens- och festvåning.

En ombyggnation för all den verksamheten skulle kosta 35 miljoner kronor. Men ingreppen i huset skulle bli för stora och planerna föll.

Senaste planerna är att det blir restaurang och/eller kafé i bottenvåningen. På andra våningen har butikerna ersatts av kontor, åtminstone under tiden Stadshuset renoveras. Gävlerummet finns kvar i planerna liksom konferens-/festvåning högst upp. I slutet av februari ger Gavlefastigheter besked om de nya planerna håller.

Stora Vall

Herrgårdsbyggnad uppfördes 1850 på Kungsbäck. Byggnaden har fungerat som lantbruksskola men från 1909 disponerade Hälsinge regemente fastigheten och mellan 1910-1965 användes det som översteboställe och därefter av frivilliga försvaret. 1998 bildades studentföreningarnas hus men några år senare blev det gästgiveri.

2008 sålde kommunen fastigheten till privata intressenter. Flera krögare har försökt locka gäster till herrgården men i några fall har det slutat med konkurs.

Huset, som är på 200 kvadratmeter har varit till salu sedan mars 2012.

– Vi har några intressenter men inget är klart, berättar Erik Sandström, vd för Stora Vall AB.

Det kan bli fråga om försäljning eller uthyrning och det som ägarna tänker sig är restaurangverksamhet eller kontor.

Gavlefastigheter väntar besked från kommunfullmäktige om de får flytta kommunens växthus till området mellan Stora Vall och Västra vägen. Tankar finns också på att göra området till mötesplats för de som går Hälsans stig och att anlägga odlingslotter och öppna ett kafé.

– Tanken är att knyta ihop allt och kunna ordna enkla jobb ihop med arbetsmarknadsenheten, berättar Cecilia Öhlén, fastighetschef på Gavlefastigheter.

Går planerna i lås blir det en draghjälp till området som välkomnas av Stora Vall AB.

Skeppet

Restaurang Skeppet öppnades i Grand Centralhotellets tvättinrättning, 1946, lagom till Gävleutställningen.

Restaurangen var välkänd för sina sotare, fräsare och biff Greta. När hotellet brann i maj 2005 klarade sig restaurangen med bara rök- och vattenskador. Men köket totaltförstördes och revs. Lokalen har stått tom sedan branden och 2008 begärdes restaurangen i konkurs.

Skeppet är fortfarande tomt men nu för förvaltaren, Graflunds, diskussioner om Scandic om att förvandla restaurangen till konferenslokal. Men för att det ska fungera krävs bland annat ny ventilation och att lokalen blir tillgänglig. Den branta trappa som idag leder ner till Skeppet uppfyller inte kraven.

Sankt Ansgars hus

Församlingshuset som invigdes 1930 av ärkebiskop Nathan Söderblom ritades av stadsarkitekten Gunnar Wetterling. Under åren har huset fungerat som församlingshem för Heliga Trefaldighetsförsamling men också använts för studie- och musikverksamhet, minnesstunder och dopfika.

–Huset står tomt sedan förra året men det är inget beslut taget om det ska säljas eller inte, berättar vikarierande kyrkoherde Peter Hallgren Stjerndorff.

Kyrkan har flera tomma hus. Församlingshemmet Staffans Hus från 1896 ska säljas. Kyrkofullmäktige tog beslutet 2014 och hoppas kunna finansiera byggandet av en mer tidsenlig lokal närmare Staffanskyrkan genom försäljningen.

Diskussioner förs också om eventuell försäljning av kyrkoherdebostaden vid ån och den intilliggande Olofsgården där det i dag är ungdomsverksamhet.

Mer läsning

Annons