Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bollnäs får sjukvårdsrådgivning

GÄVLEDen nya centrala sjukvårdsrådgivning som landstinget i Gävleborg tänker starta kan komma att förläggas till Bollnäs. Detta trots att den expertis som utrett frågan förordat en placering i anslutning till SOS Alarm i Gävle.

Annons
I det här fallet väger de regionalpolitiska skälen tyngre, anser landstingsrådet Ingrid Liljegrääs, s.

Utlokalisering
- Det som inte nödvändigtvis måste ligga i Gävle bör lokaliseras till andra orter i länet, säger hon.
Sedan en längre tid finns planer på att starta en ny form av sjukvårdsrådgivning i Gävleborg. I stället för att ringa till hälsocentralen, familjeläkarjouren eller sjukhusets akutmottagning ska man kunna kontakta en för länet gemensam rådgivningscentral.

18 sjuksköterskor
Centralen ska ha sådana resurser att de som ringer snabbt ska komma fram och få de råd de behöver. 18 sjuksköterskor ska ingå i organisationen.
Den projektgrupp som utrett hur den nya funktionen ska se ut vill att centralen placeras i Gävle. Genom en samlokalisering med SOS Alarm skulle samordnings- och kvalitetsvinster kunna göras, anser gruppen. Rekryteringen skulle också underlättas om verksamheten förlades till Gävle.
Även landstingets vårdutvecklingsråd, en expertgrupp med representanter för olika delar av sjukvården i länet, har förordat en placering i Gävle.

Bollnäs i stället för Gävle
Men när landstingsstyrelsen i nästa vecka får förslaget på sitt bord har Gävle ersatts av Bollnäs som lokaliseringsort.
Ingrid Liljegrääs tycker inte att sakskälen väger så tungt att de räcker för en placering i Gävle. Bollnäs, som tappar många vårdjobb i samband med att sjukhuset bantas, behöver de här arbetstillfällena bättre, tycker hon.
- Vi måste hitta sätt att säkra fortlevnaden för den här regionen. Det här är en långsiktigt hållbar satsning. De 18 tjänsterna kan i förlängningen bli betydligt fler, säger hon.
Var i Bollnäs den nya rådgivningscentralen ska ligga är oklart. Tanken är att verksamheten ska komma i gång under våren.
Det finns intern kritik mot att landstingsledningen kört över sina egna experter när det gäller placeringen av rådgivningen. När förslaget MBL-förhandlades nyligen efterlyste Vårdförbundet ett förtydligande.
- Vi säger inte nej till Bollnäs som lokaliseringsort. Men det måste tydliggöras att det handlar om ren sysselsättningspolitik, säger Petra Lindstedt, ordförande i Vårdförbundet i Gävleborg.

Plåster på såren?
Hon menar att socialdemokraterna gick ut före valet och lovade att rådgivningen skulle placeras i Bollnäs, detta som plåster på såren för sjukhusbantningen. Det gjordes långt innan utredningen var klar.
Agerandet strider mot det förhållningssätt som hittills gällt i arbetet med omstruktureringen av sjukvården i länet.
- I andra frågor har man hänvisat till vårdutvecklingsrådet och professionen och framhållit att det är deras ord som ska vara avgörande. Men inte i det här fallet, konstaterar Petra Lindstedt.

Mer läsning

Annons