Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bråk om lakvatten

GÄVLETvå kommunala förvaltningar i Gävle har råkat i luven på varandra om lakvattnet från Forsbackatippen.

Annons
Gävle Vatten vill helst inte få in lakvattnet i sitt ledningsnät. Men byggnads- och miljönämnden säger i ett yttrande att lakvattnet ska ledas till reningsverket.
- Ytterst märkligt att Bygg & Miljö över huvud taget tar ett sådant beslut utan att prata med oss, säger driftschefen PO Kull vid Gävle Vatten.

Missnöje
Nu har Per Olof Kull vänt sig till miljödomstolen och framfört sitt missnöje med byggnads- och miljönämndens beslut.
Bakgrunden är att Gästrike avfallshantering, som äger tippen i Forsbacka, har begärt förlängd prövotid för den nya anläggning där man försöker rena lakvattnet i en våtmark.
I sin begäran till Miljödomstolen begärde företaget också att ett av miljövillkoren skulle ändras. I stället för att det stod att lakvattnet får ledas över till Duvbackens reningsverk efter samråd med länsstyrelsen och Gävle Vatten, ville företaget att det skulle stå att vattnet ska ledas till Duvbackens reningsverk.

Yttrande
Det gick byggnads- och miljönämnden med på i sitt yttrande till miljödomstolen.
Men det borde nämnden inte ha gjort, tycker Per-Olof Kull.
- Det är vi som är huvudman för reningsverket, inte bygg- och miljö, och när kommunen uttalar sig på det här sättet hamnar vi i en dålig förhandlingssituation.
- På sikt vill vi få bort allt lakvatten. Det är omöjligt att få ut slammet från reningsverket till jordbruket om man leder dit lakvatten, säger han.
Lakvatten från soptippar innehåller bland annat tungmetaller, rester av lösningsmedel och klorerade organiska föreningar.

Miljöinspektör
Miljöinspektör Åsa Lagergren, som skrev förslaget till beslut, tycker dock inte att nämnden har beslutat att lakvattnet ska ledas till reningsverket.
- Villkoret är lite konstigt formulerat, det tycker jag också, men av motiveringen framgår att Gästrike Avfallshantering i första hand vill behandla allt lakvatten lokalt och släppa ut det i Tröksilbäcken. Bara om man inte klarar att få ner halterna av syreförbrukande ämnen tillräckligt lågt så att man kan släppa ut det, vill man att det ska gå till reningsverket. Och det tycker jag är rimligt, säger hon.
Att hon inte kontaktade Gävle Vatten är inte så konstigt, tycker hon.
- Jag utgick från att Gävle Vatten också hade fått ärendet på remiss och skrev ett eget yttrande, säger hon.
Byggnads- och miljönämnden antog yttrandet som sitt eget utan debatt.

INGEGERD SÖRGARD

Mer läsning

Annons