Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bråttom med nytt köpcentrum i Valbo

GÄVLEEtt nytt köpcentrum söder om riksväg 80 i Valbo föreslås i den framtagna handelspolicyn.

Annons
Men trots att förslaget nyss skickats ut för synpunkter så vill kommunen gå vidare med planerna.
För att vinna tid vill kommunledningskontoret påbörja arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Valbo köpcentrums södra del.
Varför så bråttom?
- Vi kan vända på det och säga att processen är lång. Det som det här gäller är att samla in underlag. Det är inte fråga om att göra något ställningstagande, säger Göran Berfenstam, planeringschef på kommunledningskontoret.
Däremot erkänner han att intressenterna ute vid Valbo köpcentrum trycker på.
Som GD tidigare berättat är området vid Valbo köpcentrum i dag nästan fullbelagt med cirka 66 000 kvadratmeter butiker. Därför är det åkrarna söder om riksväg 80 som Tedovals vd Hans Bäckström kastar blickar på när Valbo köpcentrum vill expandera.

På remiss
I den framtagna handelspolicyn som nu är ute på remiss anges också området som ett bra läge för ett köpcentrum, men bara för skrymmande varor.
Men förslaget är kontroversiellt. Lantbrukaren Bo Wretblad arrenderar marken där Valbo köpcentrum vill bygga.
Han är mycket kritisk till att man inte slår vakt om god odlingsmark.
Det lär inte bli bättre av att kommunen snabbar på processen.
Göran Berfenstam håller inte med.
- Det som är viktigt att komma i håg är att handelspolicyn säger att området är bra ur handelssynpunkt, säger han.

Andra synpunkter
Därför är det viktigt att komma i gång med en översiktsplan där andra aspekter som natur, jordbruk och annat vägs in.
- Det är där som vi verkligen får in ridskolans och lantbrukarens synpunkter, menar Göran Berfenstam.
Redan på onsdag ska kommunstyrelsens mark-, miljö- och plandelegation ta ställning till förslaget som innebär att arbetet med den fördjupade översiktsplanen kan komma i gång.
Ett planförslag som kan gå ut på samråd kan vara färdigt redan i mars 2003.
Det är bara en eller två månader efter det att synpunkterna på handelspolicyn ska vara inne.
- Det är ungefär bara en månad vi forcerar det hela, menar Göran Berfenstam.Bråttom med nytt köpcentrum i Valbo
Kommunen skyndar på arbetet med fördjupad översiktsplan. Det är viktigt att alla aspekter kommer fram.


GÄVLE
Ett nytt köpcentrum söder om riksväg 80 i Valbo föreslås i den framtagna handelspolicyn.
Men trots att förslaget nyss skickats ut för synpunkter så vill kommunen gå vidare med planerna.
För att vinna tid vill kommunledningskontoret påbörja arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Valbo köpcentrums södra del.
Varför så bråttom?
- Vi kan vända på det och säga att processen är lång. Det som det här gäller är att samla in underlag. Det är inte fråga om att göra något ställningstagande, säger Göran Berfenstam, planeringschef på kommunledningskontoret.
Däremot erkänner han att intressenterna ute vid Valbo köpcentrum trycker på.
Som GD tidigare berättat är området vid Valbo köpcentrum i dag nästan fullbelagt med cirka 66 000 kvadratmeter butiker. Därför är det åkrarna söder om riksväg 80 som Tedovals vd Hans Bäckström kastar blickar på när Valbo köpcentrum vill expandera.

På remiss
I den framtagna handelspolicyn som nu är ute på remiss anges också området som ett bra läge för ett köpcentrum, men bara för skrymmande varor.
Men förslaget är kontroversiellt. Lantbrukaren Bo Wretblad arrenderar marken där Valbo köpcentrum vill bygga.
Han är mycket kritisk till att man inte slår vakt om god odlingsmark.
Det lär inte bli bättre av att kommunen snabbar på processen.
Göran Berfenstam håller inte med.
- Det som är viktigt att komma i håg är att handelspolicyn säger att området är bra ur handelssynpunkt, säger han.

Andra synpunkter
Därför är det viktigt att komma i gång med en översiktsplan där andra aspekter som natur, jordbruk och annat vägs in.
- Det är där som vi verkligen får in ridskolans och lantbrukarens synpunkter, menar Göran Berfenstam.
Redan på onsdag ska kommunstyrelsens mark-, miljö- och plandelegation ta ställning till förslaget som innebär att arbetet med den fördjupade översiktsplanen kan komma i gång.
Ett planförslag som kan gå ut på samråd kan vara färdigt redan i mars 2003.
Det är bara en eller två månader efter det att synpunkterna på handelspolicyn ska vara inne.
- Det är ungefär bara en månad vi forcerar det hela, menar Göran Berfenstam.GÄVLE
Ett nytt köpcentrum söder om riksväg 80 i Valbo föreslås i den framtagna handelspolicyn.
Men trots att förslaget nyss skickats ut för synpunkter så vill kommunen gå vidare med planerna.
För att vinna tid vill kommunledningskontoret påbörja arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Valbo köpcentrums södra del.
Varför så bråttom?
- Vi kan vända på det och säga att processen är lång. Det som det här gäller är att samla in underlag. Det är inte fråga om att göra något ställningstagande, säger Göran Berfenstam, planeringschef på kommunledningskontoret.
Däremot erkänner han att intressenterna ute vid Valbo köpcentrum trycker på.
Som GD tidigare berättat är området vid Valbo köpcentrum i dag nästan fullbelagt med cirka 66 000 kvadratmeter butiker. Därför är det åkrarna söder om riksväg 80 som Tedovals vd Hans Bäckström kastar blickar på när Valbo köpcentrum vill expandera.

På remiss
I den framtagna handelspolicyn som nu är ute på remiss anges också området som ett bra läge för ett köpcentrum, men bara för skrymmande varor.
Men förslaget är kontroversiellt. Lantbrukaren Bo Wretblad arrenderar marken där Valbo köpcentrum vill bygga.
Han är mycket kritisk till att man inte slår vakt om god odlingsmark.
Det lär inte bli bättre av att kommunen snabbar på processen.
Göran Berfenstam håller inte med.
- Det som är viktigt att komma i håg är att handelspolicyn säger att området är bra ur handelssynpunkt, säger han.

Andra synpunkter
Därför är det viktigt att komma i gång med en översiktsplan där andra aspekter som natur, jordbruk och annat vägs in.
- Det är där som vi verkligen får in ridskolans och lantbrukarens synpunkter, menar Göran Berfenstam.
Redan på onsdag ska kommunstyrelsens mark-, miljö- och plandelegation ta ställning till förslaget som innebär att arbetet med den fördjupade översiktsplanen kan komma i gång.
Ett planförslag som kan gå ut på samråd kan vara färdigt redan i mars 2003.
Det är bara en eller två månader efter det att synpunkterna på handelspolicyn ska vara inne.
- Det är ungefär bara en månad vi forcerar det hela, menar Göran Berfenstam.Bråttom med nytt köpcentrum i Valbo
Kommunen skyndar på arbetet med fördjupad översiktsplan. Det är viktigt att alla aspekter kommer fram.


GÄVLE
Ett nytt köpcentrum söder om riksväg 80 i Valbo föreslås i den framtagna handelspolicyn.
Men trots att förslaget nyss skickats ut för synpunkter så vill kommunen gå vidare med planerna.
För att vinna tid vill kommunledningskontoret påbörja arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Valbo köpcentrums södra del.
Varför så bråttom?
- Vi kan vända på det och säga att processen är lång. Det som det här gäller är att samla in underlag. Det är inte fråga om att göra något ställningstagande, säger Göran Berfenstam, planeringschef på kommunledningskontoret.
Däremot erkänner han att intressenterna ute vid Valbo köpcentrum trycker på.
Som GD tidigare berättat är området vid Valbo köpcentrum i dag nästan fullbelagt med cirka 66 000 kvadratmeter butiker. Därför är det åkrarna söder om riksväg 80 som Tedovals vd Hans Bäckström kastar blickar på när Valbo köpcentrum vill expandera.

På remiss
I den framtagna handelspolicyn som nu är ute på remiss anges också området som ett bra läge för ett köpcentrum, men bara för skrymmande varor.
Men förslaget är kontroversiellt. Lantbrukaren Bo Wretblad arrenderar marken där Valbo köpcentrum vill bygga.
Han är mycket kritisk till att man inte slår vakt om god odlingsmark.
Det lär inte bli bättre av att kommunen snabbar på processen.
Göran Berfenstam håller inte med.
- Det som är viktigt att komma i håg är att handelspolicyn säger att området är bra ur handelssynpunkt, säger han.

Andra synpunkter
Därför är det viktigt att komma i gång med en översiktsplan där andra aspekter som natur, jordbruk och annat vägs in.
- Det är där som vi verkligen får in ridskolans och lantbrukarens synpunkter, menar Göran Berfenstam.
Redan på onsdag ska kommunstyrelsens mark-, miljö- och plandelegation ta ställning till förslaget som innebär att arbetet med den fördjupade översiktsplanen kan komma i gång.
Ett planförslag som kan gå ut på samråd kan vara färdigt redan i mars 2003.
Det är bara en eller två månader efter det att synpunkterna på handelspolicyn ska vara inne.
- Det är ungefär bara en månad vi forcerar det hela, menar Göran Berfenstam.lokalt

Hos Fritidsföreningen på Nordost regerar tjejerna. På nittio kvadratmeter ryms tolv nationaliteter. Här kan man se på film, ta en fika eller få hjälp med läxorna. 4

Vasaskolan får nästan godkänt av arbetsmiljöinspektionen som varit på återbesök. Tre av fyra krav är uppfyllda. Det fjärde kravet, att elevskyddsombuden ska bli mer delaktiga, återstår. 4

Kristdemokraten Ragnwi Marcelind, partiets talesperson i rättsfrågor, hoppar av utredningen om den framtida tingsrättsorganisationen. 4

Nästan 100 procent av de som deltagit i en enkätundersökning är nöjda med bemötandet och vården vid Skutskärs hälsocentral. 5
IN- OCH UTRIKESGÄVLE
Ett nytt köpcentrum söder om riksväg 80 i Valbo föreslås i den framtagna handelspolicyn.
Men trots att förslaget nyss skickats ut för synpunkter så vill kommunen gå vidare med planerna.
För att vinna tid vill kommunledningskontoret påbörja arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Valbo köpcentrums södra del.
Varför så bråttom?
- Vi kan vända på det och säga att processen är lång. Det som det här gäller är att samla in underlag. Det är inte fråga om att göra något ställningstagande, säger Göran Berfenstam, planeringschef på kommunledningskontoret.
Däremot erkänner han att intressenterna ute vid Valbo köpcentrum trycker på.
Som GD tidigare berättat är området vid Valbo köpcentrum i dag nästan fullbelagt med cirka 66 000 kvadratmeter butiker. Därför är det åkrarna söder om riksväg 80 som Tedovals vd Hans Bäckström kastar blickar på när Valbo köpcentrum vill expandera.

På remiss
I den framtagna handelspolicyn som nu är ute på remiss anges också området som ett bra läge för ett köpcentrum, men bara för skrymmande varor.
Men förslaget är kontroversiellt. Lantbrukaren Bo Wretblad arrenderar marken där Valbo köpcentrum vill bygga.
Han är mycket kritisk till att man inte slår vakt om god odlingsmark.
Det lär inte bli bättre av att kommunen snabbar på processen.
Göran Berfenstam håller inte med.
- Det som är viktigt att komma i håg är att handelspolicyn säger att området är bra ur handelssynpunkt, säger han.

Andra synpunkter
Därför är det viktigt att komma i gång med en översiktsplan där andra aspekter som natur, jordbruk och annat vägs in.
- Det är där som vi verkligen får in ridskolans och lantbrukarens synpunkter, menar Göran Berfenstam.
Redan på onsdag ska kommunstyrelsens mark-, miljö- och plandelegation ta ställning till förslaget som innebär att arbetet med den fördjupade översiktsplanen kan komma i gång.
Ett planförslag som kan gå ut på samråd kan vara färdigt redan i mars 2003.
Det är bara en eller två månader efter det att synpunkterna på handelspolicyn ska vara inne.
- Det är ungefär bara en månad vi forcerar det hela, menar Göran Berfenstam.Alla gillar hälsocentralen
Nästan 100 procent av patienterna är nöjda med hälsocentralen i Skutskär.


SKUTSKÄR
Hälsocentralen i Skutskär får ett högt betyg i landstingets stora patientenkät. Närmare 100 procent är nöjda med bemötandet från sjukvården och stämningen vid de olika mottagningarna, liksom att de har fått det bästa möjliga omhändertagandet.
Det är både bättre än i övriga länet och jämfört med tidigare år.
- Det är förstås ett ovanligt positivt resultat. De har mycket att göra i Skutskär men patienten får ändå ett positivt bemötande, säger Ulla Waern, utvecklingschef på primärvården.
- Vi har funderat vad det beror på. Om det är själva primärvården, patienterna, förväntningarna eller åldern på patienterna. Det är svårt att säga, men kanske är man mer nöjd i Norduppland.

5 000 svar
5 000 upplänningar har vid besök på länets olika mottagningar inom primärvården fått svara på enkäten. Med hjälp av tolv olika frågor har de fått bedöma kvaliteten på vården.
Generellt var det ett högt värde för mottagandet, stämningen och omhändertagandet. Informationen om de behandlingar de skulle få var högt, även om det varierade mellan 80 och 98 procent mellan olika mottagningar.
När det gällde hur mycket patienten kunde delta i beslutet om behandlingen skiljde det mellan olika professioner. Vid husläkarmottagningarna var 70 procent nöjda med den möjligheten medan det hos sjukgymnasterna var 82 procent.
Ulla Waern säger att undersökningen har genomförts årligen sedan 1998 och att värdena har varit någorlunda på samma nivå eller gått stadigt uppåt sedan dess. Speciellt i Norduppland.
Dålig telefonkontakt
Möjligheten för patienterna att komma fram via telefon för att ställa frågor och uträtta andra ärenden är dock sämre. Där är bara 52 procent nöjda och värdet har varit dåligt varje år.
- Vi jobbar på olika sätt för att komma till rätta med det. Men det är svårt att få alla nöjda. Folk vill oftast ha svar av en person direkt. Men om man avsätter mer personal för att svara i telefon så kan det bli svårare att få besökstider. Kanske kan man mejla in recept, få svar på vanliga frågor via telefonsvarare eller satsa på fler som svarar när det är den högsta belastningen på dagen, resonerar Ulla Waern.
MATTIAS JONSSON
026-15 96 12
mattias.jonsson_gd.se

Mer läsning

Annons