Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Centralplan skapar förvirring bland bilister och gående

/

Bilisterna vid Centralplan kör betydligt fortare än den rekommenderade hastigheten, medan cyklister och gående kryssar mellan trafiken.
– Det är lite otäckt, säger Vera Sandström.

Annons

Birgit Elonen har stannat till med bilen vid Centralplan utanför stationen i Gävle och blickar ut över trafiken.

– Det mixas ju trafikanter och det kan ibland vara svårt med hastighet. Så lite ödmjukhet från alla trafikanter vore bra, konstaterar hon.

Birgit Elonen kände först inte igen skyltarna vid Centralplan och tog därför själv reda på vad som gäller för bilisterna.

– Vad jag har förstått så ska man köra bilen lika sakta som fotgängarna går ungefär.

Sju kilometer i timmen är den vanliga rekommendationen för ett gångfartsområde, och detsamma gäller för Centralplan. I sådana områden ska trafiken lämna företräde åt de gående och inte köra med högre hastighet än gångfart.

Efter ett snabbt ögonkast på trafiken är det lätt att dra slutsatsen att de flesta fordon håller en betydligt högre hastighet än rekommendationerna.

– Minst 40 kör de väl? konstaterar Vera Sandström som ska korsa vägen från Drottninggatan.

– Sju kilometer i timmen, är det sant? Det borde de ta reda på de som kör bil!

Vera Sandström känner sig otrygg när hon ska passera genom biltrafiken. Hon är lite äldre och kan som hon själv uttrycker det "inte springa så fort."

– De kommer ju så snabbt, man vet inte vilket håll de kommer från. Det är lite otäckt.

Bilföraren Birgit Elonen tycker i sin tur att det känns osäkert att köra bil. Hon upplever att cyklisterna ibland bara kör på i stället för att kliva av cykeln vid övergångställen.

– Man tar väldigt mycket för givet att jag som chaufför i en bil ska se allihopa. Ibland kan det hända att jag inte stannar för att jag inte ser dem, inte för att jag inte vill stanna, säger Birgit Elonen.

Hon önskar att skyltningen blir tydligare för alla som rör sig vid Centralplan.

– Kanske mer målningar på gatan tillexempel så är det lättare att se.

Lo Lennartsson, landskapsarkitekt på Samhällsbyggnad, är medveten om att Centralplan kan upplevas som svårnavigerad för vissa.

– Människor har hört av sig tidigare men så vitt jag vet har det inte varit några diskussioner på senare tid, säger Lo Lennartsson.

Själv upplever hon inte att Centralplan utgör något större problem och tycker att skyltningen är fullt tillräcklig.

– Jag går där varje dag och upplever att det fungerar. Men sedan vet vi att många upplever det som problematiskt.

Centralplan har sett ut som den gör i dag sedan 2005, men kommer att åtgärdas och finns med i den centrumplan som antogs av kommunfullmäktige i april förra året.

– Det är tänkt att det ska genomföras mellan 2016-2018. Dels tydligheten men också utformningen, men projektet är inte påbörjat ännu, säger Lo Lennartsson.

Enligt planen ska orienterbarheten förbättras genom tydligare skyltning och struktur. Användningen av ytor och fördelning mellan trafikslag ska ses över för att utifrån befintlig struktur förbättra för gående och cyklister.

– Vad det gäller att trafikanterna inte följer reglerna som gäller för gångfartsområde är det givetvis inte bra men det är en övervakningsfråga för polisen, säger Lo Lennartsson.

Rolf Sundqvist är kommissarie vid Gävlepolisen.

– Sju kilometer i timmen är rekommendationen för gångfartsområde men enligt lagen har vi inte rätt att bötfälla för fortkörning eftersom det bara är en rekommendation. Men det finns en möjlighet till, att skriva ut böter för att man fört fordon med högre fart än gångfart på gågata eller gångfartsområde, bötesbeloppet är 2000 kronor. Är det våldsamt för fort, kan det bli fråga om vårdslöshet i trafik, förklarar Rolf Sundqvist.

Det jag sade på tfn stämmer i stort, men det finns en möjlighet till för oss, nämligen att skriva ut böter för att man

fört fordon med högre fart än gångfart på gågata/gångfartsområde . Bötesbeloppet är 2000 kr.

Han berättar att polisen prioriterar andra områden för kontroll då man inte upplever att Centralplan utgör ett problem.

– Vi har inte fått in några uppgifter om att det skulle ha inträffat olyckor eller störningar där, säger Rolf Sundqvist.

Mer läsning