Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Chefsresa retar oppositionsråd

GÄVLE
Den 29 mars åker Gävles nio kommunala personalchefer till Bryssel för att studera hur personalfrågor hanteras inom EU.

Annons
Resan kostar totalt 63 000 kronor, plus traktamenten.
Nu ifrågasätts resan.
- Resan kommer väldigt olämpligt eftersom vi just har fått veta att vi ska spara 90 miljoner kronor, säger Björn Frankson, oppositionsråd för moderaterna.
- Att så många ska resa till Bryssel när vi samtidigt måste spara på skolan och äldreomsorgen är inte bra, säger han.
Resan har planerats av Ann-Sophie Hansson, personalstrateg på kommunledningskontoret. Hon har i sin tur fått klartecken från kommundirektören Britt Åberg.
Kommunens ekonomidirektör Ingemar Westin fick kännedom om resan först på onsdagen i samband med att oppositionspolitiker i Tekniska nämnden reagerat.
Resan rimmar illa med den uppmaning till alla förvaltningar om att iaktta stor restriktivitet med allt som kostar pengar som kommunledningen nu går ut med, tycker han.

"Resan är redan bokad"
- Just nu pekar prognosen på att kommunen går mot ett underskott på 86 miljoner kronor i år. Jag vet inte vad kommunstyrelsen kommer att besluta, men i det här läget måste man vara mycket restriktiv, säger Ingemar Westin.
- Den här resan är redan bokad, men hade frågan dykt upp först nu skulle man säkert ha ifrågasatt den tydligare, säger han.
Att ställa in resan i det här skedet verkar dock inte rimligt:
- Den är bokad på ett sådant sätt att vi skulle få en del kostnader även om den inte blir av, säger han.
Brysselresan planerades redan i höstas, säger Ann-Sophie Hansson.
- Vi står inför en rad utmanande förändringar inom kommunen. Då är det viktigt att ta del av vad som händer i andra länder.
- Bland annat behöver ledarskapsproblematiken utvecklas och samma problematik finns i andra länder, säger hon.
Resan till Bryssel inleds en lördag. Hemresan är på onsdag kväll. På så sätt håller man ner kostnaden, säger hon:
- Annars hade den säkert kostat 20 000 kronor per person. Nu kostar den 7000 kronor. Deltagarna får ställa upp på sin fritid på lördagen och söndagen. Men det blir tre dagar, eller åtminstone två och en halv, som vi ska ägna åt att träffa dem som arbetar med de här frågorna i Bryssel.

Personalchefer
Deltagarna i resan är de personalchefer som finns ute på förvaltningarna. Eftersom resan bekostas av kommunledningskontorets konto för kompetens- och utvecklingsarbete och beslutet tagits på delegation av kommundirektören har resan inte uppmärksammats av politikerna i kommunens nämnder.
Men när tekniska nämnden sammanträdde på onsdagen kom frågan upp till beslut. Där har man infört nyordningen att resor utom Norden ska beslutas av nämnden, inte på delegation.
Tidigare har sådana beslut tagits av ordföranden på delegation.
- Vi hade en diskussion om resan utifrån det kärva ekonomiska läge befinner oss i men ingen reserverade sig mot beslutet att resan ska bli av, säger Anéa Elfving, s, vice ordförande i tekniska nämnden.
Torbjörn Edlund, m, deltog inte i behandlingen av ärendet, eftersom han ansåg sig jävig, men han är överlag mycket kritisk mot att kommunala tjänstemän reser utomlands på kommunens bekostnad.
- Jag tycker att det är svårt att försvara för allmänheten. Vi försämrar för vanligt folk, vi släcker gatubelysningar och slutar mata änderna, som väckte så mycket diskussion. Då måste man ha ett väldigt bra motiv för att säga ja till en resa, tycker jag, säger Torbjörn Edlund.

INGEGERD SÖRGARD
ERIK WIKSTRÖM

Mer läsning

Annons