Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dela lokaler för intimt?

GÄVLEDörren skulle öppnas för ett intimare samarbete mellan polisen och socialtjänsten.Det blev nobben.

Annons
Socialtjänsten befarade att socialarbetarna skulle bli för mycket poliser.
Det var vid socialtjänstens ledningsgruppsmöte i måndags som ett utredningsförslag om förändrat samarbete med polisens gatulangningsgrupp avvisades.
Enligt förslaget, vars innehåll hittills inte varit känt, skulle två tjänstemän från socialtjänsten avdelas för att arbeta intimt med polisens gatulangningsgrupp. Så tätt inpå att man skulle dela lokaler i polishuset.
Förslaget avvisades i sin nuvarande form sedan chefer och områdesansvariga underkänt samlokaliseringen, som är det interna begreppet.
Anledningen är fruktan att socialsekreterarna skulle bli för mycket poliser och för litet socialarbetare.
- Det fanns skepsis till samlokaliseringen. Vi har blivit mer hjälpande. Hos polisen åker man fast så att säga, kommenterar socialtjänstchefen Örjan Ohlström förslaget som fick bakläxa.

Fler dras till droger
Orsakerna till att samarbetet måste förändras är främst två.
Dels att den framväxande ungdomskultur där olika droger är en accepterad och integrerad del av umgänget.
Dels den gatulangningsgrupp som sedan den startade för några år sedan har genererat en växande mängd ärenden för socialtjänsten att hantera i form av unga droganvändare.
Stundtals har det gnisslat i samarbetet mellan polis och socialtjänst samtidigt som de unga droganvändarna både vuxit i antal och oftare upptäckts än fallet var innan gatulangningsgruppen startade.
Ingvar Wiklund, chef för gatulangningsgruppen, hade gärna sett att två socialarbetare samarbetat med polisen i polisens egna lokaler.
- Det är den modellen vi vill ha och vi släpper gärna in dem hos oss, säger han.
Fördelen med att ha socialsekreterare nära inpå de droganvändare gatulangningsgruppen stöter på är att de snabbare blir föremål för åtgärder mot missbruket.
Hellre än som i dag, då det först ska tas urinprov, innan han eller hon utreds av polis.
Och först någon gång under utredningen informeras socialtjänsten som då i sin tur ska lägga ut ärendet på någon av områdesgrupperna.
Det nedröstade utredningsförslaget skulle råda bot på detta tack vare att socialtjänsten har samma kunskaper som polisen i samma ögonblick som gatulangningsgruppen gör ett tillslag.

Både plus och minus
- Förslaget har stora förtjänster. Men det finns en risk att socialsekreterarna skulle absorberas av polisärenden. Vi vill jobba med familjen och ungdomarna i grupp och är satta att hjälpa människor. Polisen sätter fast folk, säger Örjan Ohlström.
Enligt uppgifter från två olika källor ska socialtjänstchefen vara en av de personer som tror mest på det befintliga förslaget. Andra är emot.
Ett nytt reviderat förslag ska utarbetas och presenteras för ledningsgruppen den 25 november.
Dock kan man konstatera att ett nytt och bättre samarbetsklimat är på väg att växa fram mellan polisen och socialtjänsten. Ett tecken på det är den samverkansgrupp som har deltagare från båda myndigheterna, och vars samarbete resulterade i det aktuella förslaget.

MATS HEDSTRÖM

Mer läsning

Annons