Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Entreprenad i stället för stängning?

GÄVLE
Entreprenad, intraprenad och nya arbetssätt ska utredas som alternativ till att bomma igen våningar på äldreboenden och dra ner på städningen. Omvårdnadsnämnden ska också be kommunledningen om att få 6,5 miljoner av socialförvaltningens överskott så att pensionärer med låg inkomst slipper söka socialbidrag till matavgiften på boendena.

Annons
Det blev resultatet av omvårdnadsnämndens budgetdiskussion.

Inga pengar

Om inget görs hamnar Omvårdnad på 60 miljoner kronor minus vid årets slut. Mellan tolv och 20 miljoner kronor räknar förvaltningschef Anita Svensson med att den beslutade personalneddragningen sparar.
- Vi har inte pengar till den verksamhet vi bedriver i dag. Då måste vi plocka bort något, annars måste någon fatta ett annat beslut, sa hon.
Som Gefle Dagblad tidigare berättat har nämndens arbetsutskott tittat närmare på fyra sparförslag. (Se faktaruta) I fjol beslutade nämnden att ta bort korttidsplatser. Hur många utreds.
Nämnden resonerade om förslagens konsekvenser och nya förslag. Björn Frankson, m, frågade Vivi-Anne Sundqvist, s, om de tillsammans skulle föreslå att lägga ut mer på entreprenad, men fick henne inte med sig.
Anita Svensson trodde inte att det skulle spara mycket eftersom kommunens verksamhet inte är dyr, men nämnden beslöt att titta närmare både på entreprenad och intraprenad.
Alla enades om Vivi-Anne Sundqvists förslag att be om socialförvaltningens överskott i stället för att hänvisa pensionärerna dit. Men socialnämnden, som fått placera 6,9 miljoner kronor i kommunens gemensamma resultatfond, vill använda dem till sitt nya inackorderings- hem för hemlösa, färre placeringar av barn och unga och höjd ersättning till familjehem.

Viktig debatt

Flera ledamöter frågade hur det gick ihop att lägga ner äldreboenden samtidigt som ett nybygge planeras nästa år. Renovering gör att platser försvinner på tre boenden och därför behövs det nya. Det får också extra pengar.
Marianne Valdemarsson, s, undrade om minskade sjukskrivningar räknas in i besparingarna, men fick ett nekande svar.
Kenneth Ekberg, s, ville titta närmare på om det går att förändra lokalerna på de särskilda boendena så att det behövs färre anställda. Björn Frankson undrade hur mycket billigare hemtjänsten blir om alla som har det bor i samma hus, men konstaterade att 75+-hus inte är något som Omvårdnad styr över.
Vivi-Anne Sundqvist återkom flera gånger till att en debatt i partier och bland allmänheten är viktig.
- Vad är det för äldreomsorg vi ska ha? Vad är det för handikappomsorg vi ska ha? Är ramen tillräcklig?
M, kd, fp och en vänsterpartist ville bara utreda de nya förslagen, men förlorade voteringen med sex röster mot sju för s och en vänsterpartist. Både gamla och nya förslag utreds till aprilmötet då det är dags för beslut. Utredningen ska bland annat föreslå vilket äldreboende det blir om nämnden beslutar sig för att stänga avdelningar.
Lena Sundström, fp, säger att de vägrar hänvisa gamla till socialförvaltningen och att det är kortsiktigt att stänga äldreboenden eftersom det då krävs mer insatser i hemtjänsten.

ANNA BAGGE

Mer läsning

Annons