Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Farligt gods på vägarna

GÄVLERiskerna kring transporter av farligt gods tas inte på tillräckligt stort allvar. Det tycker Gävle kommuns säkerhetschef Nils Hiedland som vill se att en ordentlig utredning kommer till stånd.

Annons
- Säkerhetsaspekten är en angelägen fråga som berör alla i kommunen. Om en olycka inträffar drabbas den som råkar vara i närheten, säger han.
En toppfylld tank med gasol kan exempelvis explodera om värmen blir för stor. När en lastbil med farligt gods välter kan lasten rinna ut och förorena vattentäkter.
Därför är kommunen skyldig att ta reda på vilka vägar som lämpar sig bäst för transporter av farligt gods. Den ska också rekommendera några så kallade uppställningsplatser, det vill säga, områden där chaufförerna kan stanna för att ta rast och där skadade fordon kan parkeras.

Säkerhetsrisker
Länsstyrelsen begär med jämna mellanrum att kommunen ska titta närmare på säkerhetsriskerna. Problemet är att detta sker relativt sällan. Den senaste rapporten som kommunen gjort är daterad till 1991.
- Sedan dess har mycket hänt. Lastbilstransporterna i allmänhet har ökat vilket gör det rimligt att anta att även transporterna av farligt gods har blivit fler, säger Nils Hiedland.
För två år sedan begärde Länsstyrelsen en ny rapport om farliga transporter. Först nu har tekniska kontoret skickat en skrivelse i ämnet till kommunstyrelsen.
I ett yttrande pekar Nils Hiedland på flera brister i kommunens sätt att hantera säkerhetsriskerna:
" Varken polisen eller SOS Alarm känner till vilka uppställningsplatser som kommunen rekommenderar.
" Trots Räddningsverkets uppmaning finns inga skyltar som anger vilka vägavsnitt som kommunen anser vara lämpliga.
- Lastbilsförare kommer in i Sverige via skånehamnarna, Göteborg eller Kapellskär. De har nog ringa hum om vilka vägar de ska ta för att komma in i Gävle. För dem handlar det bara om att ta sig så snabbt som möjligt mellan A och B, i värsta fall kan det leda till en olycka, säger Nils Hiedland.
För att få ett grepp om hur många transporter med farligt gods som förekommer i kommunen och för att undersöka vilka vägar och uppställningsplatser som är mest lämpliga föreslår säkerhetschefen att en omfattande utredning dras igång så fort som möjligt. Han föreslår också att kommunstyrelsen bidrar med 300 000 kronor för att täcka kostnaderna för utredningen.


ERIK WIKSTRÖM

Mer läsning

Annons