Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flickor dricker oftare än pojkar

GÄVLEFler flickor än pojkar i nionde klass i Gävle har druckit alkohol.

Annons
Fler flickor än pojkar dricker alkohol en gång i veckan.
Fler flickor än pojkar har provat något slags narkotika.
Den nya trenden stod klar sedan Gefle Dagblad på torsdagen tagit del av resultaten från den stora drogvaneundersökningen bland Gävles niondeklassare. Enkäten genomförs bland alla niondeklassare vart tredje år - därför kan man tydligt följa utvecklingen.

Drogsamordnare
Johnny Gustavsson är drogsamordnare inom socialtjänsten.
- Det kan ha att göra med att tjejerna umgås med äldre killar, säger han.
Ewa Nilsson är programchef på Gävle Behandlingscenter, GBC. Till GBC kommer en okänd andel av de niondeklassare som svarat på enkäten att vända sig senare i livet för att få hjälp mot sitt beroende.
- Jag känner till en 15-årig flicka med fullt utvecklad alkoholism, säger Ewa Nilsson.
Drogvaneundersökningen ger en heltäckande bild, men några resultat sticker ut.
Andelen som vid något tillfälle druckit något slags alkohol var 74 procent för pojkarna mot 77 procent för flickorna.

40-procentig sprit
När det gäller hur många som någon gång druckit 40-procentig sprit var skillnaden större, bara 59 procent för pojkarna mot 70 procent för flickorna.
Av de som dricker sprit gör flickorna det oftare. 24 procent av flickorna dricker en gång i månaden, 12 procent dricker sprit en gång i veckan.
Det ska jämföras med pojkarna, av vilka 21 procent dricker en gång per månad och åtta procent en gång per vecka.
Av den alkohol som dricks vinner den hembrända spriten mark. Nio procent av flickorna har druckit hembränt vid något tillfälle de tolv senaste månaderna - bland pojkarna är andelen bara tre procent.
Även på frågan om du någon gång varit berusad ligger flickorna högre. Av elever som dricker har 64 procent av flickorna, mot 56 bland pojkarna, vid något tillfället varit berusad.
- Flickorna ligger högt på allting, säger Johnny Gustavsson, drogsamordnare.
Hans slutsats bekräftas av resten av undersökningen.
Trenden förblir densamma när alkohol byts mot narkotika.

Narkotika
Åtta procent av flickorna har provat något slags narkotika, mot sex procent av pojkarna.
Dubbelt så många flickor som pojkar säger sig ha haft lust att pröva en drog. Var fjärde flicka tror också att hon skulle kunna få tag i ecstasy, mot var femte pojke.
Narkotikaanvändandet är litet jämfört med alkoholkonsumtionen. Men kanske inte mindre farligt.
Mats Andersson, läkare knuten till GBC, varnar för missuppfattningen han tycker sig se bland unga, att ecstsy skulle vara mindre farligt än alkohol.

Bestående skador
- Skillnaden mellan lätta och tunga droger är en myt. Det är ungdomens natur att testa och pröva. Men att prova ecstasy, och andra syntetiska droger, kan ge permanenta skador på hjärnans produktion av signalsubstanser, säger läkaren.
Skador som alltså inte går att bota och som kan uppstå vid första försöket.
Kanske finns ett resultat av undersökningen som är mer nedslående än de andra, i vart fall ur ett drogförebyggande perspektiv.
Det gäller undervisningen om alkohol, narkotika och tobak, så kallad ANT.
Bara 60 procent av flickorna och 64 procent av pojkarna säger sig ha haft eller kunna minnas någon sådan undervisning under läsåret.
- Det ungdomarna verkligen minns och tar intryck av är när drogfria narkomaner berättar om sina egna upplevelser, säger programchef Ewa Nilsson om den ANT-undervisning hon tycker är bäst.
Att döma av undersökningen sker det inte tillräckligt ofta.

MATS HEDSTRÖM

Mer läsning

Annons