Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Folkhälsoprogram utan effekt

GÄVLE1997 antog landstinget ett folkhälsoprogram, Folkhälsa 2000. Hittills har det inte haft någon mätbar effekt alls på befolkningens hälsa.

Annons
År 2005 kommer bara två av de femton mätbara mål som sattes upp i programmet att nås.
Den drastiska slutsatsen dras i en utvärdering som Samhällsmedicin Gävleborg har gjort.
- Det har visserligen gjorts en del insatser på folkhälsoområdet, men de har inte varit tillräckligt samlade, säger Ola Westin, chef för Samhällsmedicin Gävleborg.
- I en del fall beror det dåliga utfallet dessutom på faktorer som landstinget inte rår på. Att ungdomar röker beror naturligtvis på många andra faktorer än vilka satsningar som vi gör, säger han.
I Folkhälsa 2000 prioriterades åtta områden som folkhälsoarbetet skulle inriktas på, bland annat alkohol och droger, tobak, hiv och sexuellt överförbara sjukdomar, självmord, olycksfall, och mat, miljö, hälsa.

27 mål
På varje område formulerades mål. Totalt blev det 27 mål, varav 15 har bedömts som mätbara av Samhällsmedicin Gävleborg.
Men enligt den prognos som nu gjorts kommer alltså bara två av målen att uppnås. Det gäller målen att antalet personer som dör till följd av olyckor och självmord ska minska.
De mål som innebär att färre ska skadas i olyckor, att rökningen ska minska, att alkohol- och drogkonsumtionen ska minska och att sexuellt överförbara sjukdomar ska bli mindre vanliga kommer däremot inte att nås.
De insatser som gjorts hittills har haft så låg verkningsgrad att de inte gett några effekter, sägs det i utvärderingen.

Prognos
Men trots de hårda omdömena i utvärderingen har Ola Westin förhoppningen att det verkliga utfallet år 2005 ska bli något bättre än vad prognosen nu säger:
- Att man når målet att ingen under 18 ska röka är nog inte troligt, men när det gäller till exempel skador vid olycksfall tror jag att man kan nå snabba resultat.
- En av tankarna med att göra en halvtidsprognos är att det ska leda till att vi får ett bättre arbete kommande mandatperiod. Dessutom finns det tydligare riktlinjer i dag än tidigare för hur man ska arbeta förebyggande, så jag tror att det kan gå något bättre än vad prognosen visar, säger han.
Ett av många förslag i folkhälsoprogrammet var att man skulle inrätta ett länshälsoråd, med representanter för både landstinget och kommunerna i länet. Men trots att det gått en hel mandatperiod har rådet inte börjat arbeta. Några kommuner, bland annat Nordanstig och Sandviken har inte ens anmält några ledamöter.

Inget möte
- Vi hade ambitionen att vi skulle hinna ha ett möte den här mandatperioden, men det gick inte, säger Jerker Svensson, avgående landstingsråd för vänsterpartiet och en av dem som skulle suttit i länshälsorådet.
- Det är trögt när landstinget och kommunerna ska samarbeta, fast det borde vara självklart på det här området, säger han.
Jerker Svensson har inte läst utvärderingen, men tycker inte att det är konstigt att man inte når målen för folkhälsoarbetet:
- Jag har jobbat mycket med de här frågorna, men man måste se vem man jobbar emot. Man jobbar ju mot hela kommersialismen. Folk är utsatta för ett sådant enormt tryck när det gäller hur man ska leva, att det är svårt att skapa motkrafter, säger han.

Mer läsning

Annons