Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gävle blir centrum för upprustad psykiatri

GÄVLE Den eftersatta psykiatrin i Gävleborg ska rustas upp. Enligt en utredning bör 31 nya miljoner anslås till verksamheten samtidigt som ett psykiatriskt länscentrum bildas i Gävle.

Annons
Efter att i flera år ha legat långt efter andra län resursmässigt ska nu psykiatrin i Gävleborg förstärkas. Enmansutredaren Ulf Nyrén, tidigare sjukhusdirektör i Bollnäs, föreslår att verksamheten får såväl nya pengar som en ny inriktning.
31 miljoner kronor ska styras över till psykiatrin för att bekosta en utbyggnad av den öppna och förebyggande vården på de mindre orterna och en satsning på den slutna vården i Gävle.
Vårdkvalitet ska hädanefter gå före geografisk närhet. Ulf Nyrén vill bomma igen vårdavdelningarna i Hudiksvall (18 vårdplatser) och Söderhamn (tio vårdplatser) och koncentrera verksamheten till Gävle.
- Jag förstår att det här är politiskt brännande. Men som jag ser det finns det både kvalitetsmässiga och ekonomiska vinster att hämta i en sådan förändring, säger han.
Den psykiatriska vården behöver differentieras, anser Nyrén. Patienter med olika diagnoser ska inte behöva samsas på stora allvårdsavdelningar utan tas omhand på mindre specialavdelningar. Detta kan inte ske utan en centralisering av resurserna till en ort i länet, enligt utredningen.
Tillgången på läkare inom psykiatrin är mycket knapp och väntas inte bli bättre de närmaste åren. Detta talar för en koncentration till Gävle, anser Ulf Nyrén. Gävle är länets mest attraktiva bostadsort och rekryteringsmöjligheterna är följaktligen bäst där.

Ulf Nyrén vill att psykiatrin bryts ut från den övriga sjukhusvården och organiseras som en separat förvaltning inom landstinget. Genom att förlägga den till Gävle kan ett psykiatriskt centrum med resurser för utbildning, forskning och utveckling skapas.
- Det kan bli en magnet som drar till sig intresse från hela landet, säger han.
Det är främst i Hälsingland som den öppna vården behöver förbättras. I Gästrikland fungerar den redan bra, anser Ulf Nyrén. Undantaget är primärvårdens psykiatriska mottagning i Hofors som han vill lägga ned och ersätta med ett psyko-socialt team.
Nu får politikerna en tid på sig att fundera över utredningen och ta in synpunkter från berörda instanser. Tanken är att landstingsfullmäktige ska fatta beslut i frågan i februari nästa år.
- Jag hoppas vi kan nå en bred politisk enighet, det skulle vara en viktig signal till verksamheten, säger finanslandstingsrådet Ingrid Liljegrääs, s.
Björn Hanérus
026-15 96 34
bjorn.hanerus@gd.se

Mer läsning

Annons