Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gävles vatten är riktigt rent

GÄVLEDricksvattnet i Gävle är rent.Halterna av bekämpningsmedel ligger klart under det EU-gränsvärde på 0,1 mikrogram per liter som gäller i Sverige från nästa år.

Annons
- Vi har visserligen haft ett provsvar från Valbo vattenverk som överskred gränsvärdet, men det var förmodligen felaktigt, för när vi gjorde om provtagningen fick vi samma halt som tidigare, säger Kent Karlsson, kemist vid Gävle Vatten.
Vartannat år tar Gävle Vatten prov på vattnet i de egna vattentäkterna för att se om de innehåller rester av bekämpningsmedel.
De senaste proverna togs i somras. Varje prov analyseras så att man ser halterna av 25 olika ämnen.
De flesta ämnena finns i halter som understiger 0,01 mikrogram per liter.
Det ämne där man oftast hittar halter som är något högre är 2,6-Diklorbenzamid. Ett av proverna vid Sätraverken innehöll i somras 0,08 mikrogram per liter av detta ämne.
- Det är ett ämne som bildas när Totex bryts ner. Totex användes mycket förr på grusplaner för att utrota ogräs. Vi har ingen trend som visar att halten ökar, men det anmärkningsvärda är kanske att halterna inte sjunker, eftersom ämnet förbjöds för rätt många år sedan, säger Kent Karlsson.

Inget Roundup
Gävle Vatten har också försökt hitta rester av bekämpningsmedlet Roundup i vattnet men inte hittat något.
I TV-programmet Uppdrag Granskning på tisdagen berättades att man på många håll i Sverige uppmätt halter av bekämpningsmedel som ligger fyra till sex gånger högre än bekämpningsmedlet. Livsmedelsverket, som ansvarar för dricksvattnet i Sverige, gick på onsdagen ut med lugnande besked.
- Sverige har ett bra dricksvatten. Det innehåller sällan bekämpningsmedel. I de fall det har funnits bekämpningsmedel har halterna varit mycket låga. Ett vatten blir inte automatiskt hälsofarligt därför att man hittat bekämpningsmedel i vattnet, skriver Livsmedelsverket på sin hemsida.

Nya gränsvärden
Det nya EU-gränsvärdet som ska börja användas i Sverige den 25 december 2003 innebär att vattnet blir otjänligt om det innehåller 0,1 mikrogram per liter av varje enstaka ämne som testas.
Om det finns flera bekämpningsmedel i vattnet är gränsvärdet totalt 0,5 mikrogram per liter.
Om ett dricksvatten innehåller bekämpningsmedel över gränsvärdet måste vattenproducenten åtgärda det.

Filtreras
- Den vanligaste metoden är filtrering med aktivt kol, och även ozon kan användas. Båda metoderna används i dag för vattenrening i Totra vattenverk i Gävle kommun, men inte på grund av bekämpningsmedel, utan för att bryta ner humus, säger Kent Karlsson vid Gävle Vatten.

INGEGERD SÖRGARD
026-15 96 27
ingegerd.sorgard@gd.se

Mer läsning

Annons