Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Här vill handeln breda ut sig

GÄVLEEtt nytt köpcentrum söder om riksväg 80 i Valbo, men bara för skrymmande varor.

Annons
Fler lågprisbutiker i Gävle - men helst där det finns ett lokalt kundunderlag.
Handeln i stadskärnan bör inte få konkurreras ut.
Det är några av punkterna i det förslag till handelspolicy som kommunledningskontoret nu skickar ut på remiss.
Den förra handelspolicyn är från 1991. Att Gävle kommun ska formulera en ny handelspolicy nu bottnar i diskussionerna om hur Valbo köpcentrum ska utvecklas i framtiden.
Området vid Valbo köpcentrum i dag är nästan fullbebyggt med cirka 66 000 kvadratmeter butiker.
När Valbo köpcentrum vill expandera kastar Tedovals vd Hans Bäckström därför blickarna på åkrarna söder om riksväg 80.
Men planerna på att bygga ett nytt affärscentrum på åkermark utanför stan har mött kritik.

Kritisk lantbrukare
Dels är lantbrukaren Bo Wretblad, som arrenderar marken sedan 25 år, mycket kritisk mot att att man bygger köplador på god odlingsmark, dels är Svenska naturskyddsföreningen kritisk, framför allt därför att extern handel bidrar till att trafiken ökar kraftigt.
I förslaget till handelspolicyn påpekas därför att effekten på de nationella miljömålen om begränsad klimatpåverkan, frisk luft, god bebyggd miljö, rikt odlingslandskap och levande skogar måste beaktas.
Men förslaget är ändå att kommunen ska ge goda möjligheter för nya aktörer att etablera sig i kommunen.
Kommunen bör dock försöka styra var handeln etablerar sig, sägs det i policyn.
När det gäller sådana butiker som konkurrerar med handeln i stadskärnan kan kommunen ange begränsningar i detaljplanerna och när det gäller "skrymmande sällanköp" som bilar, möbler och vitvaror, bör den handeln endast få etablera sig i Valbo köpcentrum, Södra Hemlingby eller de industriområden där det redan finns mycket handel.
Förslaget till handelspolicy utmynnar i förslaget att en ny översiktsplan ska tas fram för området söder om riksväg 80 vid Valbo Köpcentrum, och att nya studier görs av hur handeln ser ut i kommunens industriområden. Vad kommunen kan och bör göra för att försäkra sig om fungerande stadsdelscentra i kommunen bör också studeras närmare, säger det i policyn.
Remisstiden för handelspolicyn pågår till den 31 januari 2003.


Ingegerd
Sörgard
026-15 96 27 ingegerd.sorgard_gd.se

Mer läsning

Annons