Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hård kritik mot väg- och järnvägsplan

GÄVLE
Länsstyrelsen har åtskilliga kritiska synpunkter på såväl Vägverkets långtidsplan för de nationella vägarna 2004-2012 som på Banverkets framtidsplan för järnvägen.

Annons
I yttrandet till Vägverket hävdar länsstyrelsen att ombyggnaden av E4 mellan Engånger och Hudiksvall måste ske i början av perioden och inte i slutet. Dessutom anses det otillfredsställande att investeringar på riksväg 67 uteblir helt de kommande tolv åren. Vägen nämns inte ens i planen trots att den är en viktig länk inte minst för den tunga trafiken.

Samhällsnytta?
I yttrandet får Vägverket stark kritik för att inte ha gjort en beräkning av den samhällsekonomiska nyttan för olika projekt. "Det gör det omöjligt för remissinstanserna att bedöma om Vägverket gjort en riktigt prioritering", skriver länsstyrelsen.
Eftersom motorvägsbygget mellan Uppsala och Älvkarleby inletts kommer första flaskhalsen på E4 norr om Stockholm om några år mellan Enånger och Hudiksvall.
I den nya planen kan Vägverket tänka sig att projektet startas någon gång mellan 2008 och 2011. I den långtidsplan som löper ut i år var byggstarten satt till 2002.
Länsstyrelsen ifrågasätter varför detta inte kan anses vara en låsning och förespråkar byggstart under den nya planens första år.

Vill satsa på riksväg 67
Vad gäller riksväg 67 konstaterar länsstyrelsen att den tillsammans med 55, 56 och 53 är ett alternativ till E4 mellan Gävle och Norrköping.
I Gävleborgs län ökar trafiken på väg 67, som bitvis har mycket låg standard.
Länsstyrelsen varnar för att utebliven satsning på stråket Gävle-Norrköping kan leda till större trafikmängder längs E4 och därmed även genom Stockholm.
I remissen till Banverkets framtidsplan för järnvägen kräver länsstyrelsen att dubbelspåret mellan Gävle och Uppsala ska vara klart till alla delar senaste 2009. Dessutom att det ska vara dubbelspår hela vägen till Sundsvall senast 2020.

Dubbelspår först 2011
Botniabanan blir klar 2009 och byggstarten för sista etappen av dubbelspåret mellan Gävle och Uppsala kommer först 2011. Genomfarten vid Uppsala ska vara färdigbyggd 2015. Länsstyrelsen konstaterar att en förväntad trafikökning från norr inte kan tas emot i Gävle och ledas vidare söderut eftersom den förbindelsen nyttjas fullt ut redan i dag.
Därför kräver i remissen att dubbelspåret mellan Gävle och Uppsala till alla delar är färdigbyggt 2009.
När det gäller norra stambanan saknar länsstyrelsen kompletterande utbyggnad till dubbelspår på sträckorna Ockelbo-Mo grindar och Holmsveden-Kilafors.

OLLE HILDINGSON

Mer läsning

Annons