Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hellre studentbostäder än köplador

GÄVLE
Västra Kungsbäck passar varken för köplador eller industri, tycker studenterna i samhällsplanering på Högskolan i Gävle.

Annons
På fredagen visade de upp sina egna förslag: Villaområden, rekreationsanläggningar och studentbostäder.
- De här förslagen borde Gävle kommun verkligen titta på. Här finns många bra idéer, säger Kaj Wejander, lärare i samhällsplanering och tidigare bland annat stadsarkitekt i Söderhamn.

Viktiga behov
- Det är viktigt att Västra Kungsbäck inte bara används för kommersiella intressen utan för andra viktiga behov, och det tycker jag att studenterna visar, säger han.
Studenterna läser 15 poäng samhällsplanering på sitt andra år på geomatik-programmet och siktar på att bli lantmätare, GIS-ingenjörer eller planerare. Tidigare har de gjort förslag till översiktsplaner för Västra Kungsbäck, det stora ännu inte bebyggda område som ligger väster om Högskolan och som också kommunens översiktsplanerare arbetar med. I vår har de konkretiserat sina planer i form av detaljplaner.

Förtätning
Villaområden, rekreationsanläggningar och studentbostäder finns med i flera förslag. Elin Gyllenhammar och Jonas Pettersson har gjort förslag till villaområden strax utanför Backa by medan Jenny Pettersson visar hur man kan förtäta byn med ett tiotal hus.
- Det är viktigt att det blir hus som passar in i miljön, faluröda eller vita, säger hon.
Anna Haraldsson har gjort ett förslag med studentbostäder alldeles väster om E4:an.
Husen ligger som en solfjäder med en gemensam park framför och skogen direkt bakom.
- Det är nära motorvägen, men jag har ritat in ett bullerplank och om man bygger ljudisolerade hus kommer man inte att störas av trafiken. Man kan dra fram buss 15 hit och till Högskolan är det ju nära så det är ett bra område för studenter, säger hon.

Idrottsanläggningar
Flera av förslagen tar fasta på behovet av fler idrottsanläggningar. Malin Gustavsson har ritat in en multisporthall i skogen inte långt från Backa by. Suzana Velevska har gjort ett förslag med ett runt stadion för motocross, BMX, skateboard och motorcykeltävlingar. En lämplig plats vore intill riksväg 80, föreslår hon.
- Det finns inget liknande i hela Sverige, påpekar hon.
Annette Lundström satsar i stället på ett rekreationscentrum med övernattningsstugor i skogen söder om Kungsängsvägen. Övernattningsstugorna skulle också kunna hyras ut till turister. David Björklin tycker att man ska bygga ett naturnära serviceboende för funktionshindrade och äldre. En asfalterad promenadslinga i skogen skulle kunna utnyttjas av många som är beroende av rullstol eller rullator.
Tomas Sundgren är den enda som utnyttjat det exponerade läget genom att rita in kontorsbyggnader. Fredrik Ekberg har gjort ett förslag där man bygger ett centrum vid Kungsbäcksvägen precis efter viadukten över E4:an. Men det är inget nytt Valbo köpcentrum han tänker sig.
- Nej, nej. Jag tänker mig en närbutik och kanske en restaurang i en envåningsbyggnad, säger han.

Exploateringstryck
Det finns ett hårt exploateringstryck på området mellan riks-80 och E4:an. Men bland samhällsplanerarstudenterna tycker man inte att det är en bra idé att ge efter för det trycket:
- Det vore dumt att förstöra ett så fint naturområde med industri eller handel, säger Suzana Velevska.
- Det här området är ju det enda som förbipasserande ser av Gävle. Därför måste man tänka på hur det ska se ut, säger Tomas Sundgren.
INGEGERD SÖRGARD
026-15 96 27
ingegerd.sorgard_gd.se

Mer läsning

Annons